NOUTĂȚI

3 Iunie 2016 - Călin Buzoianu – candidat PNȚCD la Consiuliul Local Cluj-Napoca – Votați PNȚCD +++ 3 Iunie 2016 - Horea Dan – Presedinte PNȚCD Cluj la NapocaFM – Votați PNȚCD +++ 11 Mai 2016 - CINSTE, PROFESIONALISM ŞI CREDINŢĂ ÎN DUMNEZEU CÂTEVA MOTIVE PENTRU CARE MERITĂ ... +++ 9 Mai 2016 - CELEBRAREA ZILEI DE 10 MAI Marți, 10.05.2016 ora 13:00, vă i ... +++ 9 Mai 2016 - INVITAȚIE – Conferință de presă  – Omagierea zilei de 10 mai ! Marți, 10.05.2016 ora 15:30, vă i ... +++ 4 Mai 2016 - Întâlnire cu Octavian Buzoianu la PNȚCD Cluj INVITATIE Toți cei care doresc să ... +++ 28 Aprilie 2016 - Adrian Coroian, secretar general PNȚCD Cluj-Napoca, la emisiunea „Casa Poporului”, pe Look TV. http://looktv.ro/pntcd-doar-istorie ... +++ 27 Aprilie 2016 - Ramon Moldoveanu, secretar general al PNȚCD Cluj la Look TV http://looktv.ro/pntcd-doar-istorie ... +++ 19 Aprilie 2016 - Proiecte PNȚCD pentru Cluj Principalele idei pentru care vă r ... +++ 11 Aprilie 2016 - Comunicat de presă – Candidați PNȚCD Cluj In cadrul conferintei de presa de a ... +++ webdesign

CALEA NOASTRĂ – Programul politic al PNȚCD 2015

CALEA NOASTRĂ – PROGRAM POLITIC 2015

MOTTO: Să descoperim minţile luminate, să le facem să lucreze pentru ţară şi să le răsplătim în mod corespunzător.

I. Cine suntem noi?
PNŢCD este cel mai important partid românesc, creştin democrat. Morala creştină stă la baza tuturor politicilor duse şi practicate de PNŢCD, aceasta având ca rezultat un mod etic şi paşnic de rezolvare al problemelor .
Politic, PNŢCD crede că oamenii sunt răspunzători în faţa legilor şi a lui Dumnezeu, pentru toate faptele lor. Nu ţinem cont de confesiunea religioasă. În PNŢCD pot activa creştini din toate confesiunile: ortodocşi, greco-catolici, romano-catolici, reformaţi şi neoprotestanţi, deoarece suntem adepţii unei democraţii desăvârşite. Primim în rândurile noastre şi membrii ale altor religii, fără nici o discriminare.
PNŢCD este continuatorul de drept al Partidului Naţional Ţărănesc, cel care s-a format din unirea Partidului Naţional Român din Transilvania cu Partidul Ţărănesc din Vechiul Regat.
PNŢCD a luptat pentru înfăptuirea Unităţii naţionale, a acţionat în spirit antitotalitar, a fost permanent în slujba valorilor tradiţionale ale poporului român, pentru care membrii săi s-au jertfit şi au cunoscut prigoana statului comunist.
Dintre membrii marcanţi ai partidului nostru amintim: Sf. ANDREI ŞAGUNA (canonizat de Biserica Ortodoxă Română în data de 29 oct. 2011). Acesta a fost considerat de către seniorul Corneliu Coposu ca fiind primul preşedinte de facto al partidului nostru. Continuăm enumerarea înaintaşilor noştri remarcabili: Monseniorul VLADIMIR GHIKA (beatificat de Arhiepiscopia Romano-Catolică la data de 31 aug. 2013), cardinalul IULIU HOSSU (în curs de beatificare), IULIU MANIU, ION MIHALACHE, NICOLAE IORGA, NICOLAE TITULESCU, ALEXANDRU VAIDA VOEVOD, IULIU HAŢIEGANU, Seniorul CORNELIU COPOSU – refondatorul PNŢ, ca și de ilustrul reprezentant al unei întregi Familii de luptători pentru drepturile românilor din Transilvania și Ungaria ION RAŢIU, poetul creştin IOAN ALEXANDRU şi mulţi alţii.
PNŢCD face parte din anul 1987 din familia politică europeană a Partidului Popular European, când a fost înscris de refondator, în exil. El se adresează cetăţenilor români din toate păturile sociale, din ţară şi din diaspora, apărându-le dezideratele și principiile, prin prezența sa în Parlament sau în afara lui, indiferent dacă a fost la guvernare sau în opoziție.
PNŢCD crede în solidaritate şi într-un real parteneriat al generaţiilor, manifestat prin colaborare. Tineretul român are energie şi voinţă, iar seniorii au experienţă şi înţelepciune. Acestea trebuie puse laolaltă să lucreze pentru neam şi ţară, printr-un parteneriat social, prin solidaritate şi subsidiaritate, fiecare fiind răspunzător faţă de familie, comunitate şi ţară.
PNŢCD crede în dreptate şi echitate de şanse pentru toţi cetăţenii. Pentru aceasta este nevoie de un stat corect, de o justiţie independentă, care să lucreze cu legi clare, drepte şi cât mai simple, ca să poată fi înţelese de toţi cetăţenii.
Respectăm drepturile tuturor cetăţenilor, demnitatea lor, indiferent de convingeri religioase, stare de sănătate, de rasă, de vârstă, de sex, sau etnie conlocuitoare sau imigrantă. Toate acestea, îi conferă și un caracter Popular.
PNŢCD vrea libertate pentru toţi cetăţenii români. Libertatea trebuie ocrotită. În viziunea noastră libertatea presupune drepturi, dar şi obligaţii cetăţeneşti. Libertatea individuală se regăseşte în libertatea celui de lângă noi. Diferenţele de opinii şi interese trebuie abordate civilizat, deschis, pe baza respectului reciproc, al înţelegerii şi a toleranţei – așa cum a postulat-o ilustrul nostru contemporan, ”Lordul” PNȚCD, dl. Ion Rațiu, care spunea că: Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Libertatea o înţelegem şi ca o formă de responsabilitate faţă de generaţiile următoare, cărora trebuie să le asigurăm un viitor prosper.
PNŢCD crede că trebuie recunoscute prin legi şi acţiuni libera iniţiativă şi dorinţa personală de performanţă. Respingem individualismul greşit înţeles, manifestat în detrimentul altor cetăţeni. Dorim să le dezvoltăm românilor sentimentul răspunderii cetăţenilor pentru binele familiei, a comunităţii şi a ţării. Prin urmare, considerăm că dezvoltarea liberă, atât a bărbaţilor cât şi a femeilor le conferă drepturi egale în toate domeniile vieţii economice şi
sociale. Economia trebuie curăţată de supra-reglementări şi de exceptări fiscale . Vom acorda o atenţie deosebită asocierilor de tip cooperatist – în tradiția formulată și aplicată de Ion Mihalache şi a dezvoltării unui sistem de finanţare-creditare în care eligibilitatea financiară să fie dublată de o evaluare şi din punctul de vedere al responsabilităţilor sociale (de exemplu, considerăm că mamele cu mai mulţi copii, sunt persoanele cele mai responsabile din punct de vedere social).
PNŢCD crede că viaţa şi demnitatea omului reprezintă valori intangibile! Din punctul de vedere al partidului nostru copilul nenăscut este şi el om, care are în mod creştinesc trebuie să aibă dreptul la viaţă!
PNŢCD crede într-o societate pluralistă, în care se manifestă activ şi benefic o multitudine de opinii şi de interese, dar care trebuie canalizate către asigurarea binelui comun, trebuie orientate către bunăstarea familiei româneşti, a comunităţilor ţării şi a ţării în ansamblul său, toate fiind bazate pe morala creştină. Păstrarea şi promovarea valorilor naţionale, a tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, reprezintă o obligaţie esenţială pentru PNŢCD.
PNŢCD crede cu tărie în principiul subsidiarităţii. Prin urmare credem că din ceea ce realizează comunităţile locale, o parte semnificativă trebuie să rămână în administrarea şi valorificarea acestora. Una dintre priorităţile statului trebuie să fie facilitarea asumării subsidiare a sarcinilor. Aceasta, în viziunea noastră înseamnă că, atunci când capacităţile comunităţilor mai mici sunt depăşite, instuţiile statului, prin ministerele de resort, au obligaţia să vină în sprijinul acestora.
Partidul nostru consideră că atragerea fondurilor europene, prin proiecte de dezvoltare durabilă, pentru creşterea comunităţilor locale, este o prioritate de prim rang. Aceasta TREBUIE să fie o PRIORITATE NAȚIONALĂ PERMANENTĂ, pentru că România face deja parte din UE.
PNŢCD se pronunţă pentru o democraţie desăvârşită. În acest sens, dorim să sprijinim ideea de dreptate, de echitate socială, de respectare a legalităţii, de cinste şi corectitudine. Dreptatea este aceeaşi pentru toţi cetăţenii, credem în prezumţia de nevinovăţie şi, ceea ce este egal, trebuie tratat în mod egal. Echitatea şanselor cetăţenilor este condiţionată de egalitatea lor în faţa legii, de accesul liber la şcolarizare şi dezvoltare pesonală, la formarea profesională.
Oamenii trebuie să beneficieze de dreptul de a-şi exprima punctele de vedere în mod corect.
PNŢCD crede că dreptul de proprietate este sfânt şi trebuie garantat prin Constituţie.
PNŢCD crede că securitatea socială trebuie asigurată, iar aceasta trebuie să se bazeze pe principiile solidarităţii umane şi a subsidiarităţii. Nu credem în acte de caritate conjuncturale, ci avem în vedere o abordare sistemică a solidarităţii sociale. Atunci când cetăţeanul este corect în relaţia sa cu statul, şi statul este obligat să aibă un comportament corect faţă de cetăţean.
România trăieşte într-o lume globalizată, iar aceasta, în mondialitatea ei, în această perioadă de timp, are pericolele şi ameninţările ei, lucru de care nu putem să nu ţinem seama. Considerăm că pe termen mediu şi lung, trebuie să fim atenţi la următoarele ameninţări şi pericole:
• Există pericolul ca războaiele regionale să se generalizeze pe fondul conflictelor îngheţate de multă vreme şi să se transforme în unul generalizat, în care să se utilizeze chiar şi arme de distrugere în masă;
• Riscul inerent al globalizării, de pierdere a identităţii culturale a poporului român, pe fondul integrării europene. România trebuie să-şi păstreze cultura proprie, obiceiurile, tradiţiile, spiritualitatea proprie, trebuie să-şi recupereze istoria proprie, cea adevărată;
• Scăderea puternică a natalităţii în România şi îmbătrânirea populaţiei, pe fondul suprapopulării planetei (se estimează aproximativ 9 mld. de oameni în 2050). În aceste condiţii diaspora românească reprezintă o sursă de energie vitală care permite renaşterea poporului român. Întoarcerea românilor acasă, este o prioritarte pentru PNŢCD;
• Suprapopularea planetei atrage după sine o criză a alimentelor la nivel global. Alimentele modificate genetic, care ar părea o soluţie, sunt una dintre ameninţările majore, credem că acestea nu trebuie să înlocuiască alimentele sănătoase. PNŢCD are o politică proprie de asigurare a suveranităţii alimentare a poporului român;
• Creşterea populaţiei planetei va conduce şi la o criză a apei potabile. România este obligată să-şi gestioneze cu judiciozitate rezervele de apă dulce. PNŢCD are politici regionale care să asigure gestionarea surselor de apă, dar şi a resurselor naturale;
• Datorită consumului de combustibili fosili, a apărut efectul de seră şi pe cale de consecinţă şi modificările climatice. Astfel, fenomenele climatice extreme, afectează popoarele, economiile lor şi întreaga societate omenească. Pentru aceasta PNŢCD are propriul răspuns.
• Criza resurselor energetice tradiţionale (cărbune, petrol, gaz metan, etc.), sunt pe cale de epuizare. România are nevoie de politici de dezvoltare a surselor energetice alternative, nepoluante.
• Criza deşeurilor, care într-o societate industrializată se produc într-o cantitate foarte mare, este o altă ameninţare. PNŢCD are politici de reciclare a materialelor din deşeuri şi politici ecologice;
• Globalizarea aduce după sine în economia naţională prezenţa marilor corporaţii internaţionale. PNŢCD are în vedere păstrarea unui echilibru normal între marile corporaţii şi capitalul autohton (în special IMM) care să asigure funcţionarea eficientă a economiei româneşti;
• Transformările economice şi politice ale ultimilor ani, la nivel internaţional, au condus la necesitatea redefinirii conceptului de “Valoare”. O definiţie corectă a conceptului de valoare permite dezvoltarea armonioasă a societăţii;
• În faţa ameninţărilor lumii contemporane: militare, economice, energetice, climatice, etc. PNŢCD consideră că direcţia principală trebuie să aibă în vedere INTERESUL NAŢIONAL;
PNŢCD consideră că toate aceste aspecte, care sunt evitate sau neştiute în dezbaterile politice din prezent, trebuie să fie avute în vedere la elaborarea unui proiect de ţară viabil, asupra căruia să obţină un larg consens – astfel încât, după încheierea unui ciclu de guvernare, partidul care urmează la guvernare să nu abandoneze calea pe care s-a pornit, ci să o continue.
PNŢCD consideră că este necesară o regionalizare a ţării efectuată pe principii ştiinţifice, pe baza datelor statistice certe, ţinînd cont de valorile fundamentale ale României şi ale poporului român, în aşa fel încât regiunile înfiinţate să asigure o dezvoltare armonioasă, un acces echilibrat la şansele economice şi să permită prosperitatea populaţiei care locuieşte în aceste regiuni.
În cadrul acestui proiect de ţară, PNŢCD consideră, că este necesară organizarea unui referendum pentru stabilirea formei de
guvernământ în România, aceasta în condiţiile în care partidul nostru îşi exprimă de la început opţiunea monarhistă. Este necesară revizuirea Constituţiei ţării, legea fundamentală, care ulterior să permită elaborarea unui sistem de legi eficiente şi care să ordoneze societatea într-un mod corect şi echitabil şi care, în final, să conducă la recâştigarea demnităţii naţionale.PNŢCD s-a pronunţat public, în legătură cu acest subiect, la 10 mai 2014, lansând documentul programatic: Declaraţia de la Cluj, document adoptat de Congresul partidului, din septembrie 2014 – la Braşov.
Oricum, afirmăm în mod clar că este necesară revizuirea Constituţiei ţării – ca Legea fundamentală să permită ulterior, elaborarea unui nou sistem de legi eficiente și echitabile şi care să organizeze eficient societatea românească actuală și viitoare.
În concluzie, principalele noastre Principii de conduită și direcţii de dezvoltare sunt următoarele :
PNŢCD, partid istoric înfiinţat în anul 1869, membru al P.P.E. din anul 1987, consideră că este momentul să-şi redefinească poziţia pe scena politică românească, europeană şi internaţională.
Principiile doctrinare ale Partidului, formulate de Iuliu Maniu, sunt: Democraţia desăvârşită, Morala creştină, Patriotismul luminat şi Dreptatea socială.
Principiile călăuzitoare de organizare şi funcţionare ale Partidului sunt: unitate şi autonomie, iniţiativă şi cooperare, responsabilitate şi disciplină, competenţă şi moralitate, eficienţă, transparenţă, pragmatism şi valorificarea tradiţiei, în scopul realizării unui partid puternic şi modern.
PNŢCD consideră că este esenţial ca modul său de adresare către alegărori – în viitor, să fie orientat către conceptul politic nou de FAMILIE – COMUNITATE – ŢARĂ.
PNŢCD consideră că România îşi poate regăsi demnitatea naţională şi poate porni pe un drum al prosperităţii economice şi
sociale, doar în condiţiile în care ţara va avea ca formă de organizare MONARHIA CONSTITUŢIONALĂ. În acest sens, susţinem ideea organizării unui Referendum naţional, pentru stabilirea formei de guvernământ în România.
Dorim ca teritoriile ţării să fie organizate în REGIUNI DE TIP EUROPEAN, care să funcţioneze pe baza principiilor reglementate de legislaţia europeană – care să funcţioneze pe baza principiilor reglementate de legislaţia europeană, prin Comisiile specializate ale acesteia – Comitetul Regiunilor, Comisia pentru Regionalizare şi Regiuni Transfrontaliere, etc. Pentru toate acestea, considerăm că trebuie să operăm modificări la Constituţia României. Modelul de organizare care îl agreem, este unul care se bazează pe un model matematic, care utilizează date şi informaţii statistice oficiale şi care este recunoscut oficial în mediile academice internaţionale şi premiat la nivel european.
PNŢCD consideră că ţara noastră trebuie să-şi ocupe locul corect, pe care-l merită, în ierarhia statelor europene, printr-o economie prosperă şi durabil structurată, care să funcţioneze într-un sistem de legi stabil şi predictibil.
PNŢCD consideră că ţara noastră trebuie să-şi afirme rolul important pe care-l are, ca ţară a frontierei estice a UE, dar şi al Alianţei militare NATO, promovând o politică demnă şi lipsită de compromisuri.
PNŢCD trebuie să militeze pentru reevaluarea poziţiei României la sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial, ţara noastră trebuind să dobândească statutul de ţară cobeligerantă şi drepturile care decurg din aceasta. Considerăm că trebuie reafirmată, cu tărie, denunţarea Pactului Ribentrop-Molotov, în urma căruia ţara noastră a pierdut însemnate teritorii, populație, 2 tezaure naționale, arhive, aur, bijuterii regale și valori neprețuite de patrimoniu.
PNŢCD consideră că toate cele de mai sus nu se pot obţine decât în condiţiile instaurării depline şi a afirmării domniei legii în
România, de combatere a corupţiei, sub toate formele sale şi a criminalităţii organizate, la toate nivelurile societăţii.
PNŢCD consideră că este necesară redobândirea tuturor valorilor şi proprietăţilor statului românesc, ale cetăţenilor români şi ale persoanelor juridice române, înstrăinate în diverse perioade ale istoriei. Concret, PNŢCD consideră că este necesară redobândirea averii Fundaţiei Gojdu de la Budapesta, restituirea Tezaurului României adăpostit în Rusia Ţaristă, în timpul Primului Război mondial şi recuperarea debitelor restante, rezultate din schimburi comerciale cu alte ţări – datate din perioada regimului comunist.
PNŢCD condamnă ororile comunismului, Holocaustul mondial şi în general, orice formă de totalitarism şi extremism, motiv pentru care consideră că nu se va putea alia niciodată cu astfel de partide sau grupări politice, care se constituie fizic sau programatic, în acest sens. Ne dorim un proces al comunismului şi o condamnare istorică a acestuia, a crimelor comise în această perioadă, pentru ca generaţiile viitoare să nu repete greşelile trecutului. De aceea, credem că România are nevoie de rescrierea adevăratei sale istorii.
II. CE VREM NOI, ŢĂRĂNIŞTII:
Valorificarea şanselor de schimbare a României !
1.Spiritualitate Creştină.
1.1.Familie, comunitate, ţară
Politicile duse de către PNŢCD trebuie să aducă PROSPERITATE familiilor româneşti, BUNĂSTARE comunităţilor şi la PROGRES ECONOMIC ŞI SOCIAL ţării întregi.
Familia este cea mai stabilă formă de convieţuire în societate. Aici oamenii trăiesc şi găsesc solidaritatea dintre generaţii, află iubire, ocrotire şi grijă. Căsnicia este modelul comuniunii dintre femeie şi bărbat şi este baza cea mai stabilă pentru creşterea şi educarea copiilor.
PNŢCD respectă parteneriatele în afara căsniciei, deoarece reprezintă un acord de voinţă, dar suntem împotriva echivalării juridice a acestora cu instituţia căsătoriei.
Ne pronunţăm cu tărie pentru ocrotirea copiilor. Dorim o întărire a capacităţilor educaţionale a familiei (de exemplu, planingul familial).
Dorim implicarea comunităţii în eliminarea violenţei în familii, până la acordarea de ajutor, preventiv şi post-recuperator în situaţiile de crize familiale acute şi până la construirea unui sistem social de primire în cămine specializate. Este nevoie acută de implicarea Statului și a Comunităţilor locale, a instituțiilor specializate în vederea eliminării violenţei în familii sau împotriva copiilor și a femeilor, căsătorite sau divorțate, pânã la acordarea de ajutor, preventiv şi post-recuperator, în toate situaţiile de crize familiale, până la instituirea unui Sistem social generalizat, de primire în cămine specializate, a copiilor, a femeilor și a bătrânilor abuzaţi în orice fel.
Politica PNŢCD este una de sprijinire a natalităţii. Susţinem necesitatea redimensionării alocaţiei de stat pentru copii, introducerea unor metode de sprijinire, fiscală şi financiară, a familiilor cu mulţi copii şi o vârstă de pensionare mai redusă, prin lege, a mamelor cu mai mulţi de 2-3 copii.
Fiecare generaţie tânără trebuie câştigată pentru realizarea democraţiei desăvârşite. De aceea susţinem promovarea valorilor autentice în rândul tinerimii ţării, deoarece ştim că la această vârstă se iau cele mai multe decizii, care mai apoi dau o orientare corectă în viaţa tânărului.
Dorim să promovăm angajamentul şi activităţile tinerilor în biserici, în asociaţiile civice, în activitatea de partid, în diverse uniuni şi organizaţii democratice. Tinerii trebuie sprijiniţi să-şi desăvârşeacă educaţia şi formarea profesională în cele mai bune sisteme de şcolarizare, din ţară şi din străinătate. Contactele internaţionale ale tinerilor de pretutindeni aduc o contribuţie importantă la înţelegerea între popoare, dar după terminarea studiilor, tinerii trebuie încurajaţi şi determinaţi să se întoarcă în ţară pentru a prelua sarcinile şi responsabilităţile, sociale şi economice, în spiritul înaintaşilor neamului nostru.
PNŢCD consideră că trebuie încurajat angajamentul benevol şi voluntar al tinerilor în domeniul social şi ecologic, după terminarea studiilor, această etapă din activitatea lor urmând să fie considerată experienţă profesională.
Apărarea statului de drept şi a Constituţiei este o componentă importantă a securităţii interne. Cetăţenii pot şi trebuie să se implice mai amplu la asigurarea securităţii interne prin: prevenire, vigilenţă şi spirit civic.
Ţara are nevoie de o armată eficientă şi puternică, capabilă să asigure securitatea şi integritatea frontierelor ţării. PNŢCD susţine şi încurajează efectuarea serviciului militar voluntar al tinerilor, dar și organizarea unei armate de profesioniști – recrutaţi inclusiv din penitenciare, capabile să intervină în toate zonele de conflict de pe glob, acolo unde cerințele continentale și de apărare colectivă ale NATO o solicită, împotriva terorismului și a barbariei moderne.
Oamenii cu disabilităţi au aceleaşi drepturi de dezvoltare personală armonioasă în societate, ei sunt parte a familiei, ori a comunităţii noastre şi au nevoie de solidaritatea şi sprijinul nostru. Izolarea acestora este dăunătoare societăţii, de aceea ne dorim să fie sprijiniţi din vreme, iar accesul în şcolile speciale şi mai apoi în câmpul muncii, să urmeze un model potrivit lor – atât în mediul privat cât şi în cel public.
Seniorii, sau vârstnicii, au avut şi au un rol tot mai important – datorat în special îmbătrânirii societăţii. Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii celor de vârsta a treia şi asigurarea unei vieţi împlinite şi sigure, dorim să valorificăm competenţele acestora dobândite în timpul vieţii, în folosul întregii societăţi, prin intermediul unor programe specializate, gândite împreună.
Astăzi, mulţi vârstnici preiau sarcini importante în familie– îngrijind nepoţii, ajutându-şi copiii sau partenerul de viaţă şi, astfel, contribuie la solidaritatea dintre generaţii. Reciproc, numeroşi vârstnici depind de ajutorul familiei, al prietenilor sau al vecinilor – de aceea ei trebuie să primească de la noi solidaritate. Scopul nostru este ca oamenii în vârstă să poată trăi cât mai mult, în locul ales de către ei – care de obicei este propria gospodărie – în contact cu copiii.
Dorim să derulăm programe de genul: “Bunici pentru nepoţi şi nepoţi pentru bunici” realizând condiţiile necesare convieţuirii
generaţiilor, unde vârstnicii singuri “adoptă” un nepot dintre copiii abandonaţi.
Ne propunem optimizarea construcţiilor existente, respectiv renovarea centrelor de socializare a vârsnicilor, ca o prioritate a noastră. În caz de boală, vârstnicii trebuie să beneficieze de cel puţin un pachet medical minim, corect asigurat, de un sistem modern de ocrotire a sănătăţii.
PNTCD respinge total ideea de euthanasie! Muribunzii trebuie îngrijiți în modul cel mai bun posibil, pentru a avea un sfârșit demn și în spritul moralei creștine, în împăcare cu Dumnezeu.
PNŢCD este împotriva manifestărilor violente. Respinge violenţa, extremismul, politicile segregaţioniste. Partidul nostru crede că trebuie acţionat cu hotărâre împotriva crimei organizate şi a acţiunilor acesteia, deoarece statul trebuie să-şi protejeze cetăţenii în faţa ameninţărilor, de orice fel.
1.2.Biserica şi ofensiva creştin-democrată
Credem că omul este creaţia lui Dumnezeu, dar ştim că el este supus greşelilor şi cu toate acestea considerăm că, responsabilitatea modelării lumii, îi revine omului.
Unsul lui Dumnezeu pe pământ este Regele – după datina străbună moştenită de la moştenitã de la primii locuitori ai teritoriului Țării noastre, Regii Geto – Daci, fiind binecuvântat de către Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române la urcarea pe Tronul Țării. Începând cu anul 1866, la 10 Mai, la fel s-a procedat în Regatul României și până la 30 decembrie 1947, când MSR Regele Mihai I de România a fost nevoit să abdice, cu forța, de către comuniștii aduși de armatele URSS-ului, pentru a prelua puterea în țara noastră.
Datorită acestui fapt, credem că în acţiunea politică trebuie să existe limite, iar aceste limite etice derivă din învăţătura şi morala creştină – chiar dacă ştim că din credinţa creştină, în sine, nu poate deriva un program politic.
Reprezentanţii bisericilor nu trebuie să facă politică. Totuşi, în calitate de cetăţeni liberi, preoţii care doresc să candideze la
demnităţi publice trebuie să aibă libertatea de a o face, precizându-şi din timp, public, opţiunile politice.
1.3.Educaţie, cultură, sănătate şi sport
Educaţia, alături de sănătate şi siguranţa naţională este o prioritate strategică pentru PNŢCD.
Credem în meritocraţie. Educaţia tinerei generaţii şi învăţământul trebuie să corespundă cerinţelor de dezvoltare a societăţii noastre şi a dezideratelor acesteia, trebuind să asigure dezvoltarea armonioasă a societăţii româneşti, pe termen lung.
Este necesară redefinirea scării de valori la nivelul societăţii. De asemenea, este nevoie de o reconsiderare a modelelor care sunt oferite tinerei generaţii, iar această reconsiderare trebuie să înceapă cu dascălii, învăţătorii, profesorii de gimnaziu şi de liceu, cu cadrele didactice universitare. Aceştia trebuie să fie cei care să certifice stadiul de dezvoltare intelectuală şi profesională a cetăţenilor, după criterii de performanţă şi etice.
Pentru a nu exista contestaţii cu privire la moralitatea şi capacitatea de analiză a corpului profesoral, este nevoie ca toţi cei implicaţi în procesul de educaţie universitară să-şi publice lucrările în reviste de specialitate internaţionale. Pe urmă, în baza punctajului obţinut vor putea ocupa o poziţie potrivită cu recunoaşterea – indiferent de vârstă, funcţie ocupată în prezent, de vechime la locul de muncă etc. Astfel considerăm că îndepărtăm eventualele cazuri de promovare pe baza de: nepotism, plagiat, „relaţii” etc.
În învăţământul preuniversitar de stat, directorul de şcoală şi de liceu trebuie să fie numit în urma alegerii acestuia prin votul cadrelor didactice din respectiva unitate de învăţământ, după cum se procedează în învăţământul universitar la alegerea decanilor facultăţilor.
Dorim un învăţământ, de stat şi privat, echitabil din punct de vedere al finanţării de stat, al şanselor şi al performanţei umane.
Ne dorim ca activitatea Ministerului Învăţământului să fie corelată cu cea a Ministerului Economiei şi Industriilor – pentru o mai bună predictibilitate în formarea forţei de muncă şi a specialiştilor, de care are nevoie societatea românească, dar şi pentru efectuarea practicii, încă din timpul efectuării studiilor. Considerăm că
universităţile de stat din centrele universitare trebuie să fie cumulate într-o singură mare universitate, locală. Astfel, considerăm că se vor creea premizele accederii universităţilor româneşti în clasamentul „Top 500” mondial.
Manualele, materialele didactice, ghidurile educaționale, pedagogice trebuie să redevină ceea ce erau, în mod tradițional, în toate provinciile istorice românești – având exemple și modele ilustre în Școala Ardeleană, ASTRA transilvană, Academia Mihăileană, Școala de la Sf. Sava sau sistemul educațional aplicat de Ion Mihalache – adică, îndreptare necesare pentru formarea noilor generații de tineri.
Ne propunem reînființarea Bibliotecii Naționale Pedagogice ”I.C. Petrescu”, împreună cu Muzeul Național al Pedagogiei, în vechiul lor sediu – Casa Istrate Micescu din București, refăcută și reamenajată, în ilustra clădire de patrimoniu care este actualmente în ruină și părăsire. Din 2014, aceste importante Instituții au fost distruse, samavolnic, de un ministru vremelnic, și ”transformate” în subsecții (!?!) ale Bibliotecii Centrale Universitare din București, așa cum numai în România post-decembristă au fost ”comasate”, în stil comunist, instituțiile importante ale Statului Român. De asemenea, Bibliotecile Centrelor Universitare trebuie să devine Sisteme de Biblioteci Universitare, integrate formării tuturor categoriilor de utilizatori : studenți, cadre didactice, masteranzi, doctoranzi si alți utilizatori, români sau străini.
Trebuie reconsiderată activitatea generală a Institutului Cultural Român – împreună cu Filialele sale din străinătate -, care trebuie să poarte numele de Mihai Eminescu. Acesta trebuie să devină un adevărat Centru Cultural Național, cu o puternică activitate națională – fiindu-i necesare Filiale și în diverse regiuni istorice ale țării -, iar cele internaționale, să se regăsească în toate țările de interes pentru România eternă.
În ceea ce priveşte programa şcolară ne pronunţăm pentru introducerea a mai multor ore de practică, precum şi a mentoratului după absolvirea pregătirii şcolare – un sistem dual: şcoală şi intreprindere.
Perfecţionarea continuă trebuie să ţină cont de aşteptările viitorului. Statul trebuie să-i sprijine pe cei cu performanţe bune dar şi pe cei suprasolicitaţi, care nu fac faţă cerinţelor – pentru a-şi modela viaţa în răspundere proprie – în plus ne pronunţăm pentru sprijinirea activităţii de formare continuă, indiferent de vârstă şi de activitate profesională.
Pentru asigurarea unui învăţământ de calitate preuniversitar, în special în mediul rural, susţinem necesitatea realizării unor cursuri-model, care să fie redactate în format electronic, realizate de profesori cu înalt nivel pedagogic, astfel încât, prin internet, orice copil, din orice zonă a ţării, să acces liber şi gratuit, la acestea.
De asemenea ne pronunţăm pentru o nouă reglementare a formării profesionale şi a şcolilor de ucenici, care să ţină seama de diferenţele de aptitudini şi înzestrare, care să asigure trecerea între diferitele alternative de formare, pentru asigurarea unei cariere profesionale pentru un număr cât mai mare de cetăţeni.
Susţinem predarea, în şcoala românească, a religiei – inclusiv a istoriei religiilor (pentru anii terminali). Cu toate acestea nu credem că religia ar trebui să fie o materie obligatorie în şcolile româneşti, părinţii trebuind să fie decidenţii în această chestiune. Totuşi, noi ca partid creştin, vom încuraja participarea tinerilor la orele de religie.
Credem că avem nevoie de cooperarea internaţională şi în politica de dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii, iar universităţile şi institutele de cercetare au un rol important în acest sens.
Susţinem inovaţia şi invenţiile, precum şi necesitatea ca universităţile româneşti să se dezvolte, să dobândească un prestigiu cât mai mare, rezultat în urma activităţii de cercetare desfăşurate, astfel încât nivelul ştiinţific al specialiştilor pe care acestea îi formează, să fie cât mai ridicat şi mai aplicat la nevoile economiei şi societăţii româneşti.
Consideram domeniul IT ca pe o formă esenţială de dezvoltare şi emancipare a societăţii româneşti. În acest sens ne propunem să sprijinim firmele din domeniu, acordându-le facitităţi fiscale şi sprijinindu-le gratuit în vederea protejării proprietăţii intelectuale, intern şi internaţional.
Învăţamântul şi educaţia trebuie să beneficieze de o alocare bugetară de 6% din PIB.
Cercetarea ştiinţifică trebuie să beneficieze de minimum 1% din PIB, pe bază de programe de specialitate, clar definite.
Cultura unui popor este unul dintre elementele definitorii ale identităţii poporului respectiv. Cultura oferă modele şi exemple, în special, pentru tânăra generaţie şi dezvoltă sufletul cetăţenilor unei ţări. Un popor poate rezista în faţa unei opresiuni dictatoriale prin cultura sa, așa cum poporul român a probat-o deja, în perioada comunistă, chiar dacă s-a realizat și o puternică spălare de creiere, în aceeași perioadă istorică. Pentru a nu putea rezista ființial Poporului Român i-au fost asasinați intelectualii, la Sighet, la Gherla, la Pitești, în Bărăgan, la Râmnicu Sărat, în Balta Brăilei, la Canal și în multe alte locuri de sinistră amintire. !
Cultura este un domeniu de activitate rentabil. Investiţiile în domeniul cultural sunt profitabile din punct de vedere economic. Respingem alegerea tradiţională, falsă, a obiceiurilor şi tradiţiilor altor culturi care intră în contradicție cu a noastră.
PNŢCD crede că, în ansamblul societăţii, cultura trebuie să se dezvolte liber, nestânjenit, dar în cadrul unui sistem de valori încurajat, acceptat şi recunoscut de societate. Cultura trebuie să se dezvolte cu ajutorul talentelor de excepţie, care trebuie sprijinite şi promovate, însă, în acelaşi timp trebuie avută în vedere o cuprindere cât mai mare a populaţiei, fără discriminare, în activităţi culturale.
PNŢCD consideră că activitatea culturală în România trebuie sprijinită şi dezvoltată prin măsuri financiare şi fiscale specifice şi aplicate, prin politici coerente de dezvoltare, prin sprijinirea uniunilor de creaţie, care ele să fie cele care să fie implicate activ în procesul de dezvoltare a culturii româneşti. Trebuie să încurajăm lectura, în rândul tinerilor, să promovăm manifestările artistice de calitate, în toate domeniile în care acestea se manifestă.
Vom susţine organizarea bibliotecilor itinerante, care să ducă informaţia culturală şi ştiinţifică în special în mediul rural. De asemenea, PNȚCD își propune să reînființeze Casele și Căminele Culturale – în special în zonele rurale, actualmente desființate aproape în totalitate, împreună cu bibliotecile, muzeele ori casele lor memoriale. Aceste instituții trebuie să iasă de sub controlul politic(ianist) al
primarilor și consiliilor locale, chiar dacă financiar acestea depind de ei.
Trebuie să încurajăm lectura, individuală și publică, mai ales în rândul tinerilor, să promovăm manifestările artistice de calitate, în toate domeniile în care acestea se manifestă. Politicile editoriale și de publicații trebuie dezvoltate și nu sugrumată existența lor.
PNŢCD are convingerea că este necesară o reformulare a legilor sponsorizării şi a mecenatului, care să vină în sprijinul activ al culturii şi educaţiei, având ca modele ilustre pe Regina Elisabeta – ”Carmen Sylva” și pe Regina Maria.
PNŢCD are în programul său politic măsuri de organizare şi de declanşare a unor programe culturale pe termen mediu şi lung, care să promoveze valorile esenţiale ale poporului român, care să dezvolte sentimentul de mândrie şi patriotism luminat, care să pună în valoare, corect, imaginea românilor în lume, dar care să permită, la fel de corect, integrarea românilor în concertul de valori al Uniunii Europene.
PNŢCD, în politicile sale, are în vedere conservarea şi renovarea monumentelor istorice, a caselor memoriale, a bisericilor vechi, a castelelor şi palatelor, a muzeelor şi punerea lor în circuitul turistic şi educaţional, intern şi internaţional.
Dezvoltarea reţelelor de drumuri şi autostrăzi trebuie să ţină cont de monumentele României şi să permită un acces lejer la acestea. Considerăm că astfel, spiritualitatea românească este promovată intens și în beneficiul național.
Ne propunem să realizăm, în fiecare capitală de regiune, câte un “mall cultural” care să conţină spaţii specializate pentru activităţi culturale: săli de spectacole, săli de expoziţii destinate artei plastice, galerii de artă, spaţii comerciale destinate comerţului cu carte, anticariat, instrumente muzicale, etc.
PNŢCD este convins că, în ansamblul politicilor culturale pe care le propune, este necesară prezenţa culturii minorităţilor naţionale, care fac parte din societatea românească. Minorităţile naţionale aduc în peisajul cultural românesc diversitate şi culoare particulară. Politicile culturale ale partidului nostru vor respecta identitatea culturală a minorităţilor naţionale de cetăţenie română – conform reglementărilor UE și normelor internaționale – UNESCO, OMPI, a Drepturilor de autor și de proprietate intelectuală ș.a.m.d.
PNŢCD doreşte dezvoltarea unor politici culturale care să fie adresate românilor din diaspora, în aşa fel încât acestea să se constituie într-o punte de legătură între românii din străinătate şi ţara mamă.
Sănătatea este cel mai preţios bun al omului, iar păstrarea demnităţii umane cea mai înaltă cerinţă.
Alegerea medicului de familie trebuie să fie liberă. Politica în domeniul medicinii de familie, trebuie să contribuie în principal la prevenirea bolilor – motiv pentru care punem accent pe dezvoltarea educaţiei sanitare.
Respingem ideea consumului de narcotice şi a substanţelor psihotrope. Susţinem organizarea de programe educaţionale specifice, încă de pe băncile şcolii. Respingem legalizarea drogurilor de orice fel.
Ne dorim ca naţiunea să fie sănătoasă atât la trup cât şi la minte. Considerăm că cei care doresc să acceseze anumite demnităţi publice trebuie să fie declaraţi apţi medical, în acest sens – trebuind să obţină inclusiv un certificat care să ateste că sunt stabili emoţional şi psihic.
Ministerul Sănătăţii trebuie să elaboreze norme de sănătate pentru persoana care urmează să devină demnitar al statului sau să ocupe posturi de răspundere în administraţia locală şi centrală de stat, examinarea trebuind să fie făcută din timp şi înaintea candidaturii sau a ocupării funcţiei.
Reabilitarea bolnavilor, prevede recuperarea sănătăţii şi a autonomiei acestora. În acest sens ne bazăm pe programele medicale de luptă împotriva bolilor iar pentru aceasta ne propunem să sprijinim introducerea noilor tehnologii de diagnostic şi tratament.
Infrastructura spitalelor trebuie să crească şi să se modernizeze, astfel încât să construim cel puţin câte o clinică de primiri urgenţe în fiecare capitală de judeţ şi de regiune – dotată cu aparatură de ultimă generaţie.
Susţinem, recunoaştem şi promovăm metodele naturiste şi a medicamentelor naturiste, care întregesc în mod semnificativ ştiinţa medicală tradiţională. Însă vom fi atenţi ca sub masca medicinii tradiţionale şi neconvenţionale să nu apară situaţii care să pună în pericol sănătatea cetăţenilor.
Pentru preluarea efortului de despăgubiri în cazuri de malpraxis, recomandăm asigurarea obligatorie a medicilor, în acest sens.
Exercitarea profesiei medicale necesită o înaltă calificare, conştiinţa răspunderii şi puterea dedicaţiei. Pentru aceasta, cei implicaţi trebuie respectaţi şi retribuiţi la justa valoare. De asemenea ne pronunţăm şi pentru un comportament etic în raport cu pacienţii.
Sprijinim o nouă configurare a catalogului ce include anumite servicii minimale garantate prin asigurarea medicală – acestea vor trebui să se diferenţieze prin serviciile oferite în continuare. Vrem să creem mai multe posibilităţi de configurare. Trebuie să gândim o concurenţă reală între casele de asigurare. Asigurarea pentru îngrijire îndelungată trebuie foarte bine gândită, iar îngrijirile la domiciliu coroborate cu prestaţiile private, acestea pot să fie una dintre soluţii.
În domeniul asigurării dreptului la ocrotirea sănătăţii populaţiei, printr-o bună accesibilitate, garantarea calităţii şi siguranţei actului medical, PNŢCD are în vedere următoarele aspecte: • creşterea resurselor alocate sănătăţii la 6% din PIB; • creşterea ponderii medicinei primare, prin sporirea atribuţiilor şi competenţei medicinei de familie; • îmbunătăţirea accesului la sistemul sanitar în special pentru persoane defavorizate şi pentru comunităţile îndepărtate şi izolate; • reducerea spitalizărilor, în scopul folosirii mai bune a resurselor existente şi, implicit a unei mai bune redirecţionări a lor, cu îmbunătăţirea serviciilor de ambulator; • intensificarea preocupărilor pentru educaţia sanitară a populaţiei, elaborarea şi aplicarea unor programe pentru prevenirea bolilor cu largă răspândire. PNŢCD consideră că este necesară reformarea sistemului de sănătate prin promulgarea Legii Sănătăţii cu scopul reducerii inegalităţii de şanse şi creşterea accesului întregii populaţii la o asistenţă medicală de calitate, fără a îngrădi spiritul liberei concurenţe şi a dreptului de a decide asupra actului medical.
Pentru fixarea forţei de muncă în domeniu medical şi repatrierea personalului medical din diaspora, ne dorim dezvoltarea de programe pentru tinerii medici, prin asigurarea de locuinţe de serviciu, în mediul rural şi acordarea de bonificaţii financiare, în funcţie de condiţiile în care-şi desfăşoară activitatea.
Studierea posibilităţilor introducerii unui sistem de sănătate (avem în vedere modelul german) care să ofere asistenţa medicală – de bază, gratuită tuturor, în condiţiile în care să garanteze libera concurenţă bazată pe principiile statului social şi în domeniul asigurărilor sociale ca parte integrantă/componentă a economiei libere.
Sportul, de masă şi de performanţă nu trebuie lăsat pe seama celor din industria „timpului liber”. Pentru petrecerea timpului liber ne propunem să dezvoltăm la nivel regional, parcuri de distracţie tematice.
PNŢCD sprijină, prin politicile sale, dezvoltarea activităţii sportive în România. Ne propunem dezvoltarea unor politici de investiţii în baze sportive, a unor politici financiare şi fiscale prin care performanţa sportivă să fie căutată, sprijinită şi răsplătită corect.
Sprijinim în special activitatea onorifică, din cadrul asociaţiilor şi cluburilor, a marilor sportivi, care să devină modele pentru tinerii sportivi. Considerăm că sportul combină în mod armonios plăcerea legată de performanţă cu cea legată de contacte umane şi activitatea în cadrul unui grup, formând puternice caractere umane.
Sportul este unul dintre principalele metode de păstrarea a sănătăţii fizice şi psihice a unui popor, de întreţinere a moralului acestuia, este una dintre marile surse de satisfacţii pentru marile mase de oameni.
Credem că alături de oamenii de cultură, sportivii sunt cei mai buni ambasadori onorifici ai ţării. În plus, pentru copiii care performează, sportul este o şansă în plus, să atingă un nivel de bunăstare materială superior.
Activităţile sportive trebuie susţinute prin politici guvernamentale şi prin politici locale, până la nivel de comună, sincronizate cu activitatea asociaţiilor sportive şi a cluburilor sportive specializate. Vom acorda o importanţă deosebită sprijinirii şi promovării sporturilor cu specific naţional: vezi oina etc.
Considerăm că sunt la fel de importante activităţile sportive de performanţă, cât şi activităţile sportive de masă, organizate în special pentru copii, tineret, interşcolar şi comunal şi pentru celelate categorii de cetăţeni.
2.Politica internă
Politică internă trebuie orientată către realizarea recâştigării încrederii cetăţenilor în stat şi valorilor lui, pentru asigurarea unei cât mai bune coeziuni sociale, pentru eliminarea aspectelor antisociale şi de impunere a puterii legii, de câştigare a respectului pentru cetăţenia română.
În cadrul politicilor sale PNŢCD susţine că este necesară o reorganizare teritorială a României, în regiuni de tip european, utilizând metode ştiinţifice, cu respectarea legislaţiei europene şi a principiilor politicilor europene, în scopul asigurării accesului la resursele de finanţare, prin promovarea unor proiecte sustenabile de dezvoltare locală şi regională, care să permită dezvoltarea de ansamblu a economiei şi societăţii româneşti, pe baza interesului naţional.
Vom reconstrui ţara în noile regiuni de tip european, pe baza unor metode ştiinţifice, validate de comunitatea ştiinţifică internaţională, urmărind dezvoltarea echilibrată a întregii ţări, prin dezvoltarea unor programe economice coerente şi adaptate specificului fiecărei regiuni în parte. Suntem convinşi de redefinirea unor noi valori de solidaritate și de restabilire a Unității Naţionale pentru toți Românii. Astfel, noi, Cetăţenii, vom trăi cu toții o schimbare profundă în relaţiile personale, în cele comunitare dar şi în cea cu Statul.
Pentru aceasta este nevoie de un uriaş efort comun de creativitate şi muncă, de abordarea unor noi metode de rezolvare a problemelor administrative şi abordarea unui nou tip de politică publică locală şi guvernamentală. În acest sens vom pune un accent deosebit pe dezvoltarea programului de guvernare electronică: e-guvernare.ro, astfel considerăm că eliminăm birocraţia şi fluidizăm plăţile în regim on-line între şi la instituţiile statului ori ale acestora cu cetăţenii.
Schimbările de mandat, în Administraţia publică locală şi naţională, trebuie făcute prin predarea gestiunii şi întocmirea unui raport de activitate, în care să fie precizate patrimoniul existent,
proiectele încheiate şi cele care sunt în derulare şi care trebuie finalizate. Investiţiile finalizate şi cele care se află în curs de finalizare, în diverse stadii de executare, trebuie auditate, prin audit extern.
PNŢCD va mobiliza forţe şi energii în scopul modernizării administraţiei româneşti, pentru a modifica structurile învechite, cu riscul de a deveni anacronice, de a eradica şi elimina corupţia din administraţia românească, de a crea o categorie specială, corectă şi profesionistă, de funcţionari publici. Evoluţiile negative ale actualei organizări sunt tot mai evidente şi reies cu tot mai multă claritate, în urma scandalurilor de corupţie dezvăluite în ultima perioadă de timp.
Modernizarea administraţiei locale româneşti are în vedere reorganizarea unităţilor administrative locale şi orăşeneşti. Considerăm că numărul minim de locuitori ai unei comune trebuie să fie 4000, iar numărul minim de locuitori ai unui oraş trebuie să fie de 10000. Toate acestea ar putea funcţiona, sub acest barem, dacă au suficiente resurse bugetare proprii, pentru a funcţiona şi a se dezvolta „prin propriile puteri”. Unităţile administrative locale comunale existente, care nu pot funcţiona din propriile venituri bugetare, vor trebui să fie reorganizate prin comasare.
PNŢCD consideră că este necesar, ca la nivelul unităţilor administrativ teritoriale locale, să existe un program coerent şi eficient de utilizare efectivă a tuturor spaţiilor comerciale existente, mai ales în zonele centrale ale localităţilor. De exemplu: spaţiile comerciale neutilizate trebuie impozitate suplimentar până la repunerea lor în circuitul comercial, iar în zona centrală a localităţii nu este permisă deschiderea de magazine second hand ori de acelaşi profil – unul lângă altul.
PNŢCD susţine dezvoltarea spiritului comunitar – a patriotismului local, corect înţeles, susţine stratificarea socială după valoarea intrinsecă a fiecărui individ (şi nu după avere, nu prin corupţie sau prin apartenenţă la diverse structuri oculte).
Considerăm că este benefică înfrăţirea unităţilor adminstrativ teritoriale locale cu unităţi similare din străinătate, în special cu cele în care locuieşte diaspora românească, pentru dezvoltarea reală a schimburile ecnomice, culturale, educaţionale, turism, etc.
PNŢCD crede în necesitatea stabilirii şi definirii interesului naţional şi crede în rescrierea adevărului istoric, crede în definirea unei
noi valori a solidarităţii. PNŢCD poate restabili unitatea naţională. Astfel, noi cetăţenii, cu toţii, vom trăi o schimbare profundă în relaţiile personale, în cele comunitare şi în cele cu Statul.
Este foarte important să reorientăm manifestările individualiste şi derobarea răspunderii faţă de comunitate – oamenii trebuind să vină unii în întâmpinarea altora cu experienţele şi modelele cele mai bune, pentru realizarea interesului comun.
Pentru aceasta cetăţenii trebuie să beneficieze de predictibilitate legislativă, pentru a putea opta şi modela viitorul existenţei lor. Chiar dacă nu sunt pe placul multor cetăţeni politicienii, trebuie spus că numai prin intermediul lor se poate realiza schimbarea democratică.
PNŢCD promovează un nou tip de politician, cinstit, profesionist, care să respecte cetăţenii pe care-i reprezintă şi care să fie preocupat de cetăţean, de comunitate şi de ţară.
PNŢCD este de părere că este nevoie de o mai mare implicare a cetăţenilor în luarea deciziilor. Trebuie crescut rolul femeii în societate şi în politica locală şi centrală.
Considerăm că preşedinţii instituţiilor judecătoreşti, procurorii generali, de orice fel, inspectorii şefi ai poliţiilor judeţene, municipale şi orăşeneşti, trebuie aleşi de către comunitate, prin votul direct al cetăţenilor.
În materie electorală, PNŢCD consideră că este necesară introducerea votului obligatoriu cu posibilitatea votării electronice sau prin corespondenţă, însoţită de „votul alb” – adică un vot exprimat de cetăţean, dar prin care acesta poate respinge toate ofertele politice care îi sunt propuse de partidele politice, în cadrul acelui scrutin electoral.
Definim INTERESUL NAŢIONAL – pe termen mediu, drept votul exprimat de către popor – la ultimul scrutin de alegeri. Astfel, ideile cuprinse în programul politic al partidului sau uniunii de partide care câştigă alegerile, reprezintă interesul naţional. Aceste propuneri din campaniile electorale, trebuie să fie însoţite de un termen de implementare, costuri şi sursa lor de finanţare. Dacă alesul local nu-şi respectă promisiunile din campania electorală, acesta poate să
fie demis pe baza unui referendum local sau prin strângerea de semnături de la cetăţeni – în proporţie de minim 40 % din numărul voturilor cu care a fost ales. Excepţie pot să facă de la acest amendament, doar aleşii care sunt în opoziţie sau sunt grav bolnavi.
Respingem categoric migraţia politică, de la un partid la altul. Astfel, alesul care doreşte să migreze spre un alt partid îşi pierde automat mandatul, iar pentru locul vacantat trebuie să se organizeze noi alegeri.
Susţinem adoptarea sistemului de vot prin corespondenţă şi a votului electronic! PNŢCD apreciază că este necesară întocmirea registrului cu cetăţenii români din diaspora.
Trebuie realizate Registrele cetăţenilor români, cu drept de vot, din străinătate şi elaborată Lista electorală a românilor din diaspora, printr-un act legislativ special înaintea fiecărei campanii electorale generale.
PNŢCD susţine că, în conformitate cu rezultatele referendumului din anul 2009, Parlamentul României va trebui să aibă un număr maxim de 300 de parlamentari. Diaspora românească trebuie reprezentată echitabil în Parlamentul României, numărul actual de parlamentari, prevăzuţi în legea electorală, este mult prea mic comparativ cu cetăţenii români din diaspora.
PNŢCD consideră că este necesară elaborarea unei legislaţii speciale care să se refere la repatrierea românilor din diaspora, legislaţie care să fie elaborată cu consultarea organizaţiilor românilor stabiliţi în străinătate.
Considerăm că dreptul de vot trebuie să poată fi exercitat, de către cetăţenii români, de la împlinirea vârstei de 16 ani – generaţiile actuale fiind mult mai mature şi bine informate decât cele din trecut.
Fraudele electorale trebuie sancţionate penal, cu maximă celeritate, pentru a fi un exemplu în societate şi pentru politicieni.
Prin politica sa internă PNŢCD se angajează să protejeze şi să respecte pământul ţării, resursele ei naturale, patrimoniul naţional şi valorile naţionale, să militeze pentru pace şi armonie socială.
PNŢCD consideră că se impune modificarea Codului Penal, în sensul că trebuie incriminate ca infracţiuni: incestul, pedofilia, zoofilia şi vrăjitoria, comportamente pe care le considerăm ca fiind periculoase pentru societate şi în afara moralei creştine. De asemenea, considerăm că este necesară reincriminarea denunţului calomnios.
Legislaţia penală pe care o vedem ca fiind necesară trebuie să conţină clauze speciale prin care faptele de corupţie, de abuz în serviciu, evaziune fiscală şi spălare de bani, efectuate de funcţionari publici, demnitari ai statului, magistraţi, parlamentari aleşi, să aibă clauze agravante care să conducă la o majorare a pedepsei maxime cu 50%.
Partidul nostru va acţiona pentru eficientizarea legislaţiei civile şi penale care să permită confiscarea extinsă a averilor dovedite ca fiind ilicite, dobândite prin acte de corupţie, fraudă sau evaziune fiscală.
3.Politicile sociale
Politicile sociale sunt şi rămân o provocare pentru noi – „dorim să oferim undiţă şi nu peşte” – adică îi sprijinim pe cei cu nevoi până îşi revin din punct de vedere economic. Aceasta se realizează după un plan clar şi bine determinat în timp – cu sprijinul unor specialişti, urmând ca, treptat, persoana să devină autonomă economic, în cadrul societăţii şi astfel să-şi recâştige inclusiv demnitatea. Pe cale de consecinţă, se transformă dintr-un asistat social, într-un contributor la Buget.
Cuantumul ajutoarelor sociale trebuie limitat – o persoană care ar avea dreptul la mai multe tipuri de ajutoare, nu poate primi sume oricât de mari, dar nici nu pot să fie sub nivelul care să-i asigure un nivel demn şi pe măsura contribuţiilor sociale anterioare, pe care aceasta le-a efectuat.
Precizăm că încurajăm adopţia internă a copiilor instituţionalizaţi şi descurajăm adopţia internaţională – în special în statele care au permis căsătoriile gay. Dorim o flexibilizare a legislaţiei referitoare la adopţia internă. De asemenea, credem că tinerii instituţionalizaţi care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu au identificat o formulă stabilă pentru modul lor de viaţă, trebuie sprijiniţi să-şi întemeieze o familie şi o carieră.
Ne dorim să-i ajutăm pe cei aflaţi în nevoi, să luptăm împotriva sărăciei, prin preluarea unor riscuri de viaţă pe care aceştia nu le pot suporta singuri.
Credem în promovarea ajutorului propriu – în sensul autoajutorării, împletind eficienţa economică cu umanitatea. Considerăm că cei care doresc să obţină ajutor social de la stat şi sunt în deplinătatea forţelor şi a facultăţilor mentale, trebuie să presteze munci în folosul comunităţii, în vederea unei viitoare integrări în societate.
Şomajul este nu numai o pierdere de venit ci şi o formă de izolare socială şi pierdere a perspectivelor – îndeosebi şomajul pe termen lung. Ne pronunţăm pentru promovarea de locuri de muncă cu respectarea obligaţiilor de asigurare socială în gospodării private. Avem nevoie de mai multe locuri de muncă cu normă redusă – vezi: agricultură prin promovarea microfermelor şi a atelierelor meşteşugăreşti, regimul „after school” sau orele particulare de meditaţii, pentru elevi, sistem de integrare a tinerilor în procesul muncii, care trebuie încurajat.
Susţinem ideea angajării şomerilor pe bază benevolă, în condiţiile continuării plăţii ajutorului de şomaj, o perioadă limitată în timp, acordându-se un supliment bănesc corespunzător pentru costurile vieţii, care sunt greu suportabile pentru această categorie de defavorizaţi.
Susţinem ideea înfinţării serviciilor sociale susţinute din fonduri provenite din impozite iar acestea să fie acordate numai în raport cu veniturile şi condiţia umană. Considerăm că implicarea clerului bisericii, în spitale şi acţiuni de caritate, este de necesară şi benefică societăţii.
Vom asigura venituri, prin programe speciale, pentru eroi de război, pentru invalizii de război, pentru văduvele şi orfanii acestora, precum şi pentru cei care s-au evidenţiat riscându-şi viaţa pentru comunitate sau ţară şi au suferit prejudicii de sănătate sau au decedat în acţiune. Drepturile aceste se vor transmite şi pentru urmaşii direcţi.
Sistemul nostru de pensii se bazează pe solidaritatea între generaţii. Ţinem la corelarea pensiilor cu nivelul salariului minim pe economie. Bugetul asigurărilor sociale trebuie să fie distinct de Bugetul Statului, pentru a putea fi corect gestionat, iar cetăţenii să nu fie prejudiciaţi.
III Monarhia constituţională – naţionalism luminat
PNŢCD este un partid care crede că monarhia constituţională este forma cea mai potrivită pentru conducerea şi reprezentarea statului român. Monarhia constituţională, în viziunea PNŢCD, este singura care poate întări demnitatea cetăţenilor români în relaţie cu ceilalţi locuitori ai planetei.
PNŢCD consideră, pe baza observaţiilor istorice, că monarhia constituţională este principalul garant al derulărilor unor programe economice, sociale, de politică internă şi externă, pe termen lung, prin strategii economice şi politice de lungă durată.
Din punct de vedere istoric, PNŢCD consideră că este necesară anularea oficială a actului abdicări MS Regele Mihai I-ul. Regele este unsul lui Dumnezeu, iar aceasta nu se poate discuta sau negocia.
PNŢCD susţine necesitatea unei dezbateri publice „Monarhie versus Republică”, argumentate ştiinţific, în mod corect din punct de vedere istoric şi politic, în vederea organizării unui referendum naţional, care să pună în discuţie alegerea formei de guvernământ. Susţinem aceasta, deoarece observăm cu nemulţumire că timp de 25 de ani poporului român i s-a refuzat dreptul de a se exprima în legătură cu forma de guvernământ pe care o consideră ca fiind nimerită pentru România.
În activitatea politică viitoare, PNŢCD va acţiona în direcţia modificării simbolurilor naţionale esenţiale. Concret, trebuie încoronată acvila din stema heraldică a României. Aceasta trebuie să se întâmple indiferent dacă monarhia constituţională va fi instalată sau nu, deoarece în limbaj heraldic, coroana acvilei semnifică suveranitatea naţională, în absenţa acesteia (acvila fără coroană, în limbaj heraldic se numeşte „acvilă decapitată”) statul cu această stemă are calitate de dominion sau de colonie!
PNŢCD preţuieşte naţionalismul luminat. România trebuie să fie ţara tuturor cetăţenilor săi, în care aceştia să trăiască, să aibă copiii, să îmbătrânească fericiţi.
Ţara trebuie să-şi preţuiască minţile luminate, iar această intelighenţie românească, trebuie să se pună în serviciul ţării şi al poporului român, pentru aceasta trebuind să fie răsplătită atât material, cât şi moral, în funcţie de rezultatele obţinute.
Ţara noastră nu-şi mai poate permite să piardă valoarea şi inteligenţa românescă , indiferent de domeniul în care se manifestă, sub forma invenţiilor tehnice, a descoperirilor ştiinţifice, a creaţiei artistice, a performanţelor culturale. Inteligenţa românească trebuie să rămână în ţară, sau trebuie să fie încurajată să revină, astfel încât să putem să construim împreună viitorul acestei ţări.
România trebuie să preţuiască şi să demonstreze respect pentru intelectualii adevăraţi, pentru oamenii de cultură, pentru oamenii de ştiinţă, pentru artişti şi creatori de valoare intelectuală.
Mass-media trebuie să-şi asume libertatea ca răspundere iar pentru aceasta milităm pentru libertatea şi diversitatea mijloacelor de comunicare în masă. Presa românească trebuie să distribuie în societate doar informaţie adevărată, verificată. Malpraxisul dovedit, în presă, trebuie sancţionat penal, deoarece nu se mai poate trăi într-o minciună generalizată!
Considerăm că se impune sancţionarea (chiar desfiinţarea!) institutelor de sondare a opiniei publice, care intenţionat, sau prin lipsă de profesionalism, depăşesc marja de eroare, în estimările pe care le exprimă public, de mai mult de două ori, în activitatea lor.
Pentru o bună informare a cetăţenilor şi a controlului puterii de stat, acestea trebuie să-şi facă în mod etic cunoscută opinia – public, în ceea ce priveşte orientarea politică (stânga, centru sau dreapta).
Pentru asigurarea independenţei presei şi continuităţii apariţiilor, cele mai seminificative firme din mass – media, trebuie să fie finanţate de la Bugetul naţional – în special în perioada de criză economică.
În planul educaţional, general, considerăm că este important să fie introduse discipline educaţionale care să ajute cetăţenii să se raporteze la mass-media şi să ştie să se raporteze la impulsurile pozitive.
Suntem împotriva prezentării din ce în ce mai lipsită de reţinere a violenţei, pornografiei ori a imaginilor nedemne – în special în cadrul emisiunilor pentru copii.
Solicităm un autocontrol benevol şi eficient în combaterea unor astfel de derapaje iar dreptul la replică trebuie extins.
Pentru o bună comunicare cu membri de partid, cu simpatizanţii noştri, cu publicul larg, ne propunem să fim mai activi pe reţelele de
socializare, să înfinţăm şi întreţinem pagini de prezentare tip WEB, să dezvoltăm o reţea de comunicare tip SKYPE şi să publicăm în format on-line şi tipărit revista PATRIA şi ziarul DREPTATEA care vor deveni oficios de partid. Partidul nostru va reînfiinţa un oficios al partidului, pentru informarea membrilor şi susţinătorilor săi!
IV Politici economice şi fiscale corecte, stabile şi predictibile pentru intreprinzători, salariaţi, ţărani, funcţionari publici, şi pentru profesiunile liberale. Parteneriat public – privat bazat pe morala creştină şi principiul “win-win”;
Ne dorim realizarea unui inventar al bunurilor statului.
Politicile economice ale PNŢCD vor încuraja dezvoltarea componentei sociale a afacerilor. Componenta socială a afacerilor, trebuie să dobândească un rol esenţial în viitorul apropiat – astfel o parte din profitul realizat de firmă, credem că trebuie să se întoarcă la societate sub formă de sponsorizări etc. – deoarece aceasta a contribuit la realizarea profitului.
PNŢCD va lupta împotriva evaziunii fiscale, împotriva oricărei infracţiuni economice, va acţiona în mod constant pentru asigurarea unui mediu fiscal corect. Taxele şi impozitele percepute de stat nu trebuie să slăbească puterea de iniţiativă privată şi nici performanţa salariaţilor. Vom pune un accent deosebit pe atenţionarea investitorilor, în ceea ce priveşte apariţia şi implentarea noilor prevederi legale – care îi vizează, iar controlul organelor fiscale neavând un rol opresiv.
Chiar dacă ne dorim reindustrializarea ţării, considerăm că I.M.M. – urile sunt osatura principală a economiei româneşti, iar investitorii din cadrul acestor firme, rămân aici împreună cu investiţiile pe care le fac. IMM-urile sunt singura şansă de reducere a şomajului şi dezvoltare inovativă! De aceea, trebuie să repunem unele principii ale economiei de piaţă ecologice şi sociale pe noi baze – acestea reprezintă viitorul clasei mijlocii.
IMM-urile trebuie să fie coloana vertebrală a economiei din România. Pentru aceasta este vital să prospere şi să funcţioneze bine, într-un cadru legislativ clar, transparent şi cu o lungă predictibilitate în timp.
Antreprenorul este acel cetăţean al României care este bine informat şi are opinii economice, proprii, clare şi bine conturate – în general de dreapta, şi în conformitate cu credinţele şi ţelurile lui. Antreprenorii sunt bazinul principal din care se formează clasa de mijloc a României şi ne adresăm lor cu preponderenţă. Aceştia au mijloace şi resurse mai bogate faţă de media cetăţenilor din ţara noastră şi pot polariza uşor idei şi intreprinderi pe care le dezvoltă prin specificul activităţii.
Antreprenorul se bazează pe mai multe resurse, valori, principi, reguli şi credinţe cum ar fi:
• Libera iniţiativă, care este motorul principal al activităţii lui
• Curaj, angajament şi putere de muncă
• Scopul activităţi economice este plus-valoarea şi producerea de profit
• Mijloacelede muncă se bazează pe investiţii, resurse umane bine pregătite, productivitate, eficienţa muncii, control atent şi continuu asupra companiei şi viziune economică.
• Antreprenorul are nevoie cu preponderenţă de: Mediu economic favorabil, Predictibilitate economică, Reguli concurenţiale corecte şi respectate, de politici antitrust şi de o concurenţă loaială, prin respectarea legii care reglementează aspectele economice şi a regulilor economiei de piaţă şi de Sprijin guvernamental prin programe de dezvoltare a IMM-urilor mai ales prin acces la finanţare cu fonduri europene şi guvernamentale. Acestea trebuie să fie corect direcţionate şi eficient implementate prin diferitele ministere şi agenţii Guvernamentale.
• Pact Social funcţional între partenerii sociali: Guvern, Sindicate şi Patronate, pe teme majore pentru ţară şi angajament că nu vor fi schimbate într-un alt ciclu electoral.
• PPP – Parteneriat Public-Privat care să dezvolte vehicule economice de anvergură, pentru o dezvoltare economică rapidă şi profitabilă pentru actorii care îl compun. Acest tip de parteneriat poate dezvolta companii naţionale mari cu aplicaţii în special în infrastructură şi domenii economice care necesită o gestiune în zona macroeconomică.
• Parcuri industriale pentru IMM-uri – în special pentru scoaterea sediilor de firmă din centrul oraşelor şi mutarea lor în
afara acestora – astfel eliminându-se aglomerările auto, poluatoare din zona centrală şi se redau aceste zone turismului.
• În zonele rurale vom realiza mini-parcuri industriale, unde IMM-urile să poată prelucra produsele agricole rezultate din fermele familiale.
PNŢCD doreşte să mutăm accentul de pe ajutoarele de stat, acordate sub formă de facilităţi companiilor străine, către companiile cu capital românesc. Considerăm că dezvoltarea capitalului autohton nu se poate face favorizând capitalul străin, ci dimpotrivă, prin politici, tarifare şi netarifare, taxând capitalurile speculative străine şi favorizând capitalul autohton – deoarece plusvaloarea şi profitul este creat în ţara noastră.
• Regândirea poverii fiscale astfel încât să fie taxat doar profitul excedentar şi nu mijloacele de trai şi de muncă. Pentru o protecţie socială adevărată, activă şi eficientă, nu trebuie să taxăm excesiv venitul care stă la baza vieţii familiei şi companiei. Până la nivelul de subzistenţă taxarea trebuie să fie moderată şi chiar modică, pe cât posibil, iar de la acest nivel în sus se pot impune impozite mai mari, diferenţiate, calculate după nevoile de finanţare ale Statului urmând ca ele să fie transparent cheltuite de acesta, prin Bugetul de Stat. De asemenea nu trebuie taxat profitul reinvestit în mijloace de producţie, deoarece acest tip de investiţii vor genera în viitor acele profituri mari care să fie taxate precum şi locuri de muncă suplimentare.
• Proiect de ţară care să prevadă un Program de devzoltare economică pe termen lung. În acest sens credem că trebuiesc identificate domenii de dezvoltare economică strategice cum ar fi: agricultura, turismul, tehnologia informaţiei, resursele naturale şi altele, pentru care trebuie făcute investiţii masive şi acordate facilităţi economice şi fiscale pentru dezvoltarea accelerată a acestora, în special. Aceste domenii strategice trebuie să producă valoare adăugată mare şi locuri de muncă bine plătite, pentru ca în viitor România, prin cetăţenii ei, să se capitalizeze, iar aceştia să fie mulţumiţi de viaţa din ţara lor. Ne pronunţăm pentru sistarea exporturilor de materii prime şi a produselor semiprelucrate, ne dorim creşetera exporturilor de produse finite.
Avem încredere în capacităţile creatoare ale cetăţenilor români, de a se dezvolta în libertate şi răspundere.
Ştim că omul îşi poate folosi abuziv capacităţile şi poate produce neţinând seama de aspectele sociale şi ecologice, de aceea statul trebuie să stabilească reguli clare, fără echivoc, pentru toţi cei implicaţi.
Concurenţa promovează spiritul de performanţă şi slujeşte binelui general, dacă este efectuată în mod corect – aceasta trebuie garantată şi păzită de monopol ori de fapte de corupţie şi evaziune. Adecvarea pieţii la performanţă nu este identică cu dreptatea socială, de aceea dorim o combinaţie între ordinea de piaţă cu ordinea serviciilor sociale.
Remunerarea decentă a muncii cinstite, respectul pentru muncă şi identificarea celor mai bune metode şi măsuri, pentru ca cei plecaţi din ţară – în căutarea unui loc de muncă, să se poată reîntoarce. Considerăm că datorită acestui fenomen de „exilare” economică foarte multe familii sunt dezbinate.
Parteneriatul dintre sindicate şi asociaţiile patronale funcţionale sunt un element foarte important în asigurarea păcii sociale. Aceştia împreună cu guvernul poartă răspunderea în ceea ce priveşte ocuparea totală a forţei de muncă, stabilitatea monedei naţionale şi a creşterii economice. Protejarea eficientă a salariaţilor, participarea la luarea unor decizii şi chiar la patrimoniu, alături de egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, reprezintă elementele de bază a ordinii sociale.
Participarea la decizii şi acţiune comună a salariaţilor din intreprinderi este pentru noi o bază de neînlocuit a ordinii noastre economice şi sociale.
Zilele de duminică şi cele de sărbătoare trebuie să rămână în principiu libere.
Nu suntem de acord cu recunoaşterea şi introducerea în nomenclatorul de meserii a aşa-numitelor profesii de: vrăjitoare, prostituată sau cămătar – deoarece astfel pe cale de consecinţă ar trebui întemeiate şcoli cu astfel de profesori, inspectori şcolari care să supravegheze procesul de educaţie, fapt pe care îl considerăm ca fiind inacceptabil!
Ne pronunţăm pentru revizuirea şi aplicarea legii unice de salarizare – aceasta fiind o modalitate de restaurare a scării valorifice în societatea românească.
Respingem doar o asigurare socială, generală, a cetăţenilor de către stat, deoarece aceasta contravine principiului propiei întreţineri
anticipate, cetăţenii fiind astfel, în mod inacceptabil, dependenţi de deciziile statului. Baza de calcul pentru contribuţiile la asigurările sociale trebuie să rămână venitul obţinut din muncă.
Noi PNŢCD, dorim să folosim mecanismele de impozitare ale economiei, pentru a ajunge la relaţii ocrotitoare pentru natură şi mediu. Dorim să creăm programe care să sprijine utilizarea unor energii neconvenţionale– verzi, în vederea asigurării independenţei energetice a fiecărei familii sau companii în maxim cincisprezece ani de la demararea programului – pentru toţi cetăţenii români şi diminuării emisiilor de noxe.
În domeniul politicilor de control financiar şi fiscal, PNŢCD are capacitatea de a promova măsuri legislative, administrative şi organizatorice de limitare consistentă a evaziunii fiscale în România. Aceasta se va realiza prin implementarea unui sistem informatic specializat, dedicat acestei activităţi, fapt care va fi posibil pe fondul restructurării Ministerului de Finanţe. Menţionăm, în mod expres, că acest sistem este validat ştiinţific şi există elaborat în faza de lucrare ştiinţifică, recunoscută academic, în mod oficial.
Ca ţară cu suficiente resurse naturale şi copii mai mereu prezenţi pe podiumurile saloanelor de inventică ori a diferitelor olimpiade, ne bazăm pe capacitatea de inovare, pentru a realiza produse performante şi de calitate superioară. Exporturile care au un aport semnificativ în PIB-ul ţării, se pot dinamiza doar urmând această cale.
PNŢCD susţine dezvoltarea rapidă a Transporturilor, a Culoarelor europene și a structurilor naționale de transport – deja stabilite prin documente europene, ca și prin cele naționale (care vor trebui, desigur, îmbunătățite logistic) cu un accent deosebit pus pe construcţia, extinderea și modernizarea de autostrăzi și drumuri expres, pe refacerea, extinderea și modernizarea infrastructurii feroviare, a celei navale, fluviale și maritime, a sectorului danubian românesc, a Canalului Dunăre – Marea Neagră și la participarea activă a țării în Programul SUERD, a creşterii normelor tehnice de descãrcare în porturile dunãrene şi în zona lor de hinterland – zone libere de comerț, precum și a transportului aviatic. Trebuie dezvoltate prioritar cele mai ieftine și mai poluante, diminuând
astfel transportul auto, de mare gabarit, pe șosele şi încurajând transportul feroviar. Transportul în comun trebuie încurajat, în special cel pe distanțe mici, cu vehicule nepoluante pentru mediul înconjurător. Continuarea integrării europene trebuie realizată prin toate acestea.
Instituţiile publice trebuie să fie profesionalizate pentru a deveni eficiente şi respectate – limitând la maxim 5 % din populaţie numărul angajaţilor susţinuţi din Bugetul Statului.
Odată cu implementarea noii forme de oraganizare a statului pe regiuni, ne dorim o descentralizare reală, cu competenţe asumate local şi autofinanţare regională, coroborată cu depolitizarea structurilpr Statului, de la nivel de subsecretar de stat, înspre partea de jos a piramidei organizaţionale.
Integrarea europeană accelerată trebuie să fie bazată pe infrastructura finalizată aceasta având un rol determinant în dezvoltarea ţării.
Modernizarea şi extinderea reţelei de autostrăzi alături de punerea unui accent şi mai mare pe transportul de mărfuri, pe calea ferată – diminuând cât mai mult posibil transportul auto de gabarit mare pe şosele, este o prioritate pentru noi. Dorim să încurajăm transportul în comun pe distanţă mică – cu mijloace de transport compatibile cu mediul înconjurător.
Tehnologia informaţiei are o importanţă strategică deosebită pentru noi, fiind considerată o direcţie prioritară de dezvoltare a ţării. Cercetarea de vârf în domeniul I.T. şi crearea sisteme informatice performante şi a unor reţele de date rapide, sunt o investiţie obligatorie pentru zona noastră de infrastructură şi dezvoltare economică – de mărire a P.I.B şi a avuţiei naţionale.
Un spaţiu de locuit adecvat – achiziţionate cu preţ subvenţionat sau cu chirii real adaptate, în special pentru proaspeţii absolvenţi căsătoriţi, pentru tinerii specialişti, pentru profesorii şi medicii din mediul rural, este o formă de fixare a mâinii de lucru calificate şi de sprijinire a tinerelor familii de intelectuali.
Ne pronunţăm pentru introducerea unui prag minim de şcolarizare în cazul celor care conduc instituţiile publice, respectiv: studii universitare pentru primari, preşedinţi de consiliu judeţean şi cel puţin bacalaureat pentru consilierii locali.
Dorim ca şeful poliţiei locale să fie ales de cetăţenii comunităţii, iar consilierii locali – din oraşe şi municipii, să fie aleşi de către asociaţiile profesionale (organizate ca „bresle”) – prin votul cetăţenilor. Cetăţeanul cu drept de vot, are libertatea de a adera la o singură breaslă.
V. Politici de mediu
Întreaga analiză, sinteză, strategie şi programare în domeniul mediului pune la baza conceptul de dezvoltare sustenabilă, aşa cum a fost acesta dezvoltat în Uniunea Europeană şi aplicarea principiilor acestui concept în manieră creativă.
Beneficiind de un capital natural generos, tradiţional conservat prin aplicarea esenţei moralei creştine, România noastră, a creştin-democraţilor, va trebui să repare în termen scurt rănile provocate în ultimul secol, fie de o dezvoltare industrială periculoasă pentru mediu, fie de exploatarea lacomă a resurselor naturale.
Politica PNŢCD în domeniul mediului va folosi pilonii de bază ai dezvoltării sustenabile, respectiv principiul co-evoluţiei în dimensiune economică, socială, ecologică şi principiul echilibrului între dreptate, echitate şi capitalul natural.
Ne propunem să stimulăm educaţia şi cercetarea în domenii cheie privind evaluarea permanentă a capitalului natural, a rezervelor acestuia pentru dezvoltare şi a modului de tratare a acestuia, în funcţie de etapă. Grupuri de specialişti şi asociaţii care asigură educaţia si cercetarea ştiinţifică, vor fi cu precădere sprijinite în activitatea lor. Vom promova cu precădere parteneriatul public – privat în acest sens, având în vedere echilibrul necesar între capitalul natural public şi cel privat.
Structurile de aplicare a politicilor de mediu şi institutiile de bază vor fi reformate. Cei mai buni specialisti vor fi încadraţi în agenţii regionale de mediu, care vor avea şi rol de iniţiativă legislativă şi avizare/certificare, simultan cu realizarea programului de regionalizare.
Asociaţiile de dezvoltare intecomunitară vor fi instituţiile principale de acţiune, cărora PNŢCD le va da cea mai mare atenţie, începând cu reformarea şi capitalizarea lor, astfel încât să poată desfaşura şi conduce activităţi majore, inclusiv prin absorbţia de capital.
Ne dorim ca Ministerul Economiei, Comerţului şi cel al Mediului să fie reunite într-un singur Minister, Ministerul Economiei, Dezvoltării Sociale şi al Mediului. O comisie interministerială reunind specialişti din acest nou minister, iar Educaţia şi Cercetarea, va asigura unitatea şi coerenţa politicilor de dezvoltare sustenabilă.
În activitatea de planificare a dezvoltării, în cele organizatorică şi de control, se vor aplica principiuile de bază ale protejării capitalului natural („poluatorul plateşte”, acţiunea preventivă, precauţia, protecţia ridicata, integrarea, proximitatea)
Politica PNŢCD are în vedere o reevaluare a legislaţiei de mediu şi, pe lângă asigurarea unei armonizari integrale cu legislaţia europeană, elaborarea unor legi şi proceduri noi privind educaţia, analiza şi proiectarea produselor noi, vrem o reevaluare a produselor existente pe baza Analizei Ciclului de Viaţă al Produselor (coerenţa energetică din punctul de vedere al monitorizarii, analizei şi acţiunii, etc.)
PNŢCD va prelua anumite programe existente, tip Rabla şi va lansa programe noi, concentrând importante investiţii publice în următoarele domenii prioritare :
a) Restaurarea zonelor degradate şi a bazinelor hidrologice pentru folosirea de către generaţiile viitoare
Suntem pentru restabilirea de peisaje frumoase, cum ar fi regiunea Munţilor Apuseni, Delta Dunării, Coastele Mării Negre, bazinele râurilor (Jiu, Argeş, Siret, Valea Jiului, etc.) Vom realiza, prin sistemul de reglementări şi avizări, o implicare majoră, activă a companiilor petroliere, energetice, de transport, de prelucrare a metalelor şi a celor chimice, de exploatare a lemnului şi a altor resurse, a tuturor marilor manufacturi în restabilirea zonelor naturale.
PNŢCD va conlucra cu toate comunităţile locale pentru conservarea pământurilor noastre aflate în proprietate publică, pentru preluarea tuturor acelor terenuri care se degradează şi pe care proprietarii lor nu le întreţin. Vom extinde investițiile pentru conservarea şi restaurarea pădurilor, paşunilor şi lacurilor. Ne vom asigura că parcurile naţionale sunt protejate şi vom dezvolta oportunităţile de vizitare civilizată şi instructivă a comorilor naturale ale ţării.
Pădurile şi păşunile comunale trebuie organizate sub forma conposesoratelor înfiinţate la nivel local.
Integritatea sănătoasă a apelor ţării va fi extrem de atent monitorizată şi evaluată. Pe lângă programele publice proprii, PNŢCD sprijină orice iniţiativă care este luată pentru refacerea râurilor, a litoralului şi mării, a lacurilor, a tuturor zonelor hidrografice, în general.
Conservarea ecosistemelor va fi susţinută prin deschiderea în ritm crescut de parcuri de vânătoare, zone de pescuit şi agrement, dar şi a grădinilor pe terasele blocurilor.
b) Apărarea şi protejarea patrimoniului de vânătoare şi pescuit stă în atenţia PNŢCD. Vom proteja terenurile folosite de vânători şi pescari, vom deschide şi dezvolta mii de hectare publice pentru vânătoare şi pescuit, dar cu respectarea drepturilor vânatului.
Vom conserva şi restaura habitatele pentru conservarea florei şi faunei sălbatice în parcuri naţionale. Vom iniţia şi dezvolta ample programe de voluntariat, vom asigura stimulente care vizează proprietarii unor astfel de terenuri private.
c) Apărarea şi onorarea patrimoniului tradiţional al satului românesc.
Ţărăniştii sunt strânşi legaţi de mediul rural, de satul românesc. Vom cultiva dragostea faţă de această comoară păstrată de veacuri. Vom asigura condiţiile ca satul românesc să fie cât mai bine şi confortabil locuibil. Vom reconsidera arhitectura satului, în sensul promovării acelei arhitecturi care pun la loc de cinste tradiţiile naţionale şi care conservă atmosfera patriarhală de linişte şi relaxare. Prin turismul rural, vom sprijini proprietarii privaţi cu infrastructură şi servicii medicale adecvate – vezi susţinerea zileler localităţii sau a târgurilor ori manifestărilor cultrurale specifice.
Muzeele satului existente, trebuie să prindă viaţă, aici urmând să aibă loc diverse manifestări culturale, de la învăţarea obiceiurilor, la slujbe bisericeşti în bisericuţe ori spectacole de profil.
d) Dezvoltare sustenabilă. Economie, societate şi mediu sănătos. Eliminarea alegerii între o economie sănătoasă şi un mediu sănătos.
Ne angajăm să facem aerul nostru mai curat, apa mai pură, să reducem amprenta de carbon (şi de alte gaze cu efect de seră) şi să reducem la limita minimă zgomotul din marile aşezări urbane. Copiii se vor putea juca sănătoşi şi în siguranţă, familiile noastre se vor bucura de un turism autentic şi civilizat, sportivii noştri vor inspira un aer oxigenat şi curat.
În plan extern, vom dezvolta o colaborare strânsă cu vecinii noştri, cu toţi partenerii, pentru a proteja mediul global, atât pentru această generație cât şi pentru generaţiile viitoare.
Respingem alegerea tradiţională falsă a obiceiurilor şi tradiţiilor altor culturi care intră în coliziune cu a noastră.
Dezvoltarea de energii alternative coerente, al căror impact să fie complet analizat, preventiv şi precaut, va fi o constantă a PNŢCD. Un mediu mai curat înseamnă o economie mai puternică, o viaţă mai bună, o societate evoluată !
e) Vrem să transformăm munca noastră în progres. Vrem să demarăm programe de reîmpădurire a zonelor calamitate prin tăieri de copaci în mod deşănţat!
Noi vom acorda politicile de creditare şi cele fiscale pentru a construi comunităţi mai locuibile, mai moderne, bine dotate cu infrastructură, educaţie, recreere, turism şi asistenţă medicală. Nu poate exista turism rural de calitate în sate care nu au şcoli, asistenţă medicală, infrastructură şi un mediu natural îngrijit şi conservat !
De asemenea, pentru protejarea localităţilor, dorim să realizăm plantaţii vegetale cu rol de protecţie, respectiv atenuare a deşertificării, dar şi pentru “realizarea de perdele vegetale” pentru viscolirea zăpezii pe drumurile naţionale.
Statul se va preocupa pentru obţinerea în proprietate publică de terenuri, pe care le va pregăti pentru a deveni păduri, locuri de recreere, spaţii în care să traiască flora şi fauna salbatică.
f) PNŢCD recunoaşte importanţa strategică deosebită a turismului în dezvoltarea armonioasă a regiunilor ţării, precum şi potenţialul substanţial de extindere al acestuia, motiv pentru care susţine valorificarea creşterii cererii pentru turismul creativ – o proiecţie de tip nou a turismului prin care resursele naturale, culturale şi personale nu sunt manipulate şi exploatate, ci apreciate şi sprijinite.
Astfel, meşteri populari de excepţie, atelierele şi târgurile meşteşugăreşti din toate zonele ţării vor fi promovate.
Dorim să încurajăm şi să susţinem turismul ecumenic şi eco-turismul (pensiuni agro turistice, etc.) prin concurs de programe naţionale. Ţãrãniştii și politica lor, sunt strâns legate de mediul rural, de Satul românesc, de agricultură. Vom cultiva dragostea faţă de această comoară păstrată de veacuri. Vom asigura condiţiile ca satul românesc să fie cât mai intens şi confortabil locuit. Vom reconsidera arhitectura satului, bogăția sa patrimonială, în sensul promovării exclusiv a acelor arhitecturi tradiționale care respectă tradiţiile populare, locale și naţionale, şi care conservã atmosfera patriarhalã de linişte şi relaxare. Prin turismul rural, cultural și spiritual îi vom sprijini pe proprietarii privaţi, prin dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor medicale adecvate, ca și prin crearea unor Oficii de Informare Turistică moderne ori prin încurajarea creării de ONG-uri în domeniu.
În ceea ce priveşte stimulentele economice de piaţă pentru protecţia mediului, preferăm ideea de-a folosi toate şansele de cooperare înainte de-a fi impuse reglementări statale. Totuşi, în viitor vom avea nevoie de indicatori-limită, vom introduce elemente de reglementare ecologică în dreptul fiscal, taxe ecologice coroborate cu posibilităţi de compensare ori regulamente de certificare şi răspundere juridică. Astfel, urmărim calea către preţuri reale la produsele ecologice şi întărim iniţiativa individuală pentru protecţia mediului.
Suntem împotriva exploatării nejudicioase a resurselor naturale şi a risipei de energie ori înstrăinarea acestora. Suntem categoric împotriva exportului de materii prime şi favorabile celui de produse finite. Vrem să folosim descoperirile ştiinţifice cu răspundere etică.
VI. Politica de asigurare a securităţii alimentare a României
Politica agrară, forestieră, alimentară, viticultura, horticultura şi pescuitul sunt factori importanţi ai economiei – având nevoie de un suport economic prioritar, fiind considerat de noi ca unul dintre principalele motoare de dezvoltare alături de cultură şi turism. Ele sunt şi parte a tradiţiei culturale în zona rurală. Vrem o agricultură performantă care să aibă în prim plan ferma ţărănească familială.
Obiectivul transversal al politicilor agricole şi de dezvoltare rurală constă în schimbarea paradigmei agroalimentare a României, de la o politică a securităţii alimentare la o politică a suveranităţii alimentare.
Paradigma trebuie să răspundă următoarelor provocări până în 2050:
– Schimbările climatice şi impactul acestora asupra rezervelor de apă în fermele agricole;
– Suveranitatea alimentară, siguranţa şi calitatea alimentelor zdruncinată de incidentele apărute pe lanţurile alimentare lungi;
– Exodul rural şi necesitatea menţinerii unui ţesut social echilibrat în mediul rural;
– Aşteptările consumatorilor faţă de alimentaţie şi necesitatea organizării unei economii locale printr-o agricultură de proximitate;
– Prezervarea biodiversităţii, agrobiodiversităţii şi utilizarea energiilor regenerabile în fermele agricole;
– Necesitatea remunerării serviciilor publice furnizate societăţii de către agricultori;
Modelele de agricultura susţinute de către politicile publice în funcţie de forma de relief sunt:
– În zonele de câmpie modelul dominant de fermă (din punct de vedere social, ecologic şi economic) ce va fi susţinut de către politicile agricole va fi modelul fermei societate comercială;
– În zonele de colinare şi montane modelul dominant de fermă (din punct de vedere social, ecologic şi economic) ce va fi susţinut de către politicile agricole va fi modelul fermei familiale comerciale;
Obiectivele producţiei agroalimentare
a) Dezvoltare teritorială durabilă
– Asigurarea potenţialului de export prin poziţionarea zonelor de câmpie, prioritar către producerea de cereale şi oleoproteaginoase procesate respectuoase de mediu;
– Asigurarea suveranităţii alimentare prin poziţionarea zonelor de montane şi colinare, către producerea de produse agroalimentare procesate de calitate (ecologice, tradiţionale, locale, montane şi etice);
b) Dezvoltare orizontală durabilă – ferma ţărănescă familială
Obiectiv politic şi economic: Poziţionarea fermei familiale comerciale ca şi nucleu socio/economic/ecologic de bază în asigurarea durabilă a suveranitatăţi alimentare a României cu produse de calitate;
Obiectiv tehnic: Transformarea fermei familiale de subzistenţă în fermă familială comercială durabilă
Ferma industrială. Obiectiv politic şi economic: Poziţionarea unităţilor agoindustriale ca şi furnizor de materii agricole procesate finite pe piaţa internaţională;
Obiectiv tehnic: Restructurarea unităţilor agroindustriale în ferme agricole performante economic, social şi ecologic (reducerea amprentei ecologice; reducerea amprentei sociale; reducerea amprentei asupra sănătăţii);
c) Dezvoltare economică, socială şi ecologică durabilă:
– atenuarea efectelor schimbărilor climatice printr-o gestiune echilibrată a resurselor naturale (sol; apă; aer; biodiversitate şi agrobiodiveritate) prin intermediul practicilor benefice pentru mediu şi climă, ce vizează restabilirea echilibrului ecologic în spaţiul rural;
– remunerarea de către societate a bunurilor şi serviciilor publice (alimentare; sociale; ecologice) create preponderent de către ferma familială;
– dezvoltare rurală teritorial echilibrată prin atragerea populaţiei tinere migrate la oraş sau emigrate în străinătate şi restabilirea echilibrului economic, social şi ecologic al satului românesc;
– Întoarcerea într-o poziţie firească a piramidei răsturnate a vârstei agricultorilor printr-un program subtematic “tineri agricultori” în cadrul noului PNDR;
Obiectivele producţiei agro-energetice
– Sectorul agroalimentar poate coexista alături de sectorul de producţie agroenergetică atâta timp cât nu este pusă în pericol suveranitatea alimentară a României şi valorile naturale si culturale (biodiversitatea, bunurile şi serviciile publice ecologice, peisajul cultural etc.;
– Sectoarele agroenergetice de producţie de agrocarburanţi, alcool sau energie (cu excepţia producţiei pentru asigurarea nevoilor din fermă) nu vor putea fi sprijinite de către politicile agricole.
Obiectivele producţiei agro-energetice
a. Sectorul agroalimentar poate coexista alaturi de sectorul de producţie de biogaz din transformarea de dejecţii animale, deşeuri agroindustriale sau deşeuri menajere urbane şi rurale;
b. Sectorul agroalimentar poate coexista alături de sectorul de producţie de biogaz din transformarea biomasei agricole cultivate atâta timp cât nu se pune în pericol economic sectorul alimentar (presiune asupra preţului de achiziţie materie primă);
c. Sectorul agroalimentar poate coexista cu sectorul producerii de agrocarburanţi cu respectarea pricipiului de bază enunţat mai sus;
d. Sectorul agroalimentar poate coexista cu sectorul biotehnologiilor în zona de câmpie (cu excepţia zonelor protejate; zonelor de agromediu; suprafeţelor supuse măsurii de înverzire) cu condiţia acceptării de către populaţia acestei zone
e. Sectorul agroalimentar poate coexista cu sectorul de producţie de biomasă silvică şi energetică cultivată (plantaţii energetice) pe terenuri impropii agriculturii ( degradate, poluate etc..);
f. Sectorul agroalimentar poate coexista alături de sectorul de producţie de energie fotovoltaică şi eoliană atâta timp cât nu se scot din circuitul agricol suprafeţe de teren şi nu este afectat sectorul de creştere de animale prin deposedarea de resursele de apă de suprafaţă (Ex. în zona montană datorită investiţiilor fotovoltaice se afectează ireversibil fermele de capre; fermele de bovine; fermele de equine; investiţiile hidro afectează sectorul animal montan cu predilecţie);
i. Sectorul agroalimentar nu poate coexista cu sectorul producerii de energie fosilă (ex. gaze de şist) pe terenuri agricole, pentru a răspunde provocărilor legate de schimbările climatice şi de gestiunea apei potabile şi de irigaţii;
j.Sectorul agroalimentar poate coexista alături de sectorul de producţie de agromateriale de construcţii furnizându-i ca şi materie primă subprodusele rezultate atâta timp cât se respectă principiile din preambul;
k. Sectorul agroalimentar poate coexista alături de sectorul de producţie de bioproduse şi bioenergie, biocombustibili, furnizându-i ca
şi materie primă subprodusele rezultate atâta timp cât se respectă principiile din preambul;
Pentru reuşita strategiei de alimentare sănătoase a cetăţenilor ţării, intreprinzătorii din domeniu trebuie sprijiniţi pentru a face faţă concurenţei din domeniu. Astfel, construirea unor pieţe de gross care să aibă şi sarcina de colectare a produselor ţărăneşti – pe lângă igienizarea lor şi sortarea pe nivele de calitate, poate conduce la stârpirea mafiei pieţelor, respectiv la reducerea preţurilor pentru consumatorii urbani şi o mai bună finanţare a producătorilor locali.
Dorim să ducem o politică de încurajare a consumului produselor locale, aceasta asigură continuitate şi prosperitate comunităţii. De foarte multe ori aceste produse fiind mai sănătoase decât cele din import.
PNŢCD va susţine construcţia depozitelor pentru produse agricole şi alimentare, inclusiv frigorifice, în toate zonele agricole ale ţării, astfel încât producţia agricolă specifică diverselor zone ale ţării, să se păstreze în condiţii optime, pe o perioadă mai lungă de timp, în felul acesta fiind valorificată oportunitatea ciclurilor de preţuri specifice din domeniul agricol.
Încurajăm construcţia de abatoare autorizate pentru sacrificarea animalelor, de dimensiuni mici, dar în număr mai mare, în detrimentul unor abatoare de dimensiuni mari, mai puţine.
Prin politicile agricole, vor fi identificate cele mai performante şi rentabile plante, pomi, rase de animale etc. pe care le vom implementa şi valorifica, astfel încât rentabilitatea activităţii agricole (cultura plantelor şi zootehnie), să fie maximă.
Vom înfiinţa Poliţia animalelor. Aceasta trebuie să devină aceea instituţie care are cu adevărat determinarea de-a protejeze fiinţele dragi omului: pisici, câini etc. Îmbunătăţirea prevenţiei înmulţirii necontrolate a câinilor şi pisicilor fără stăpân, trebuie coroborată cu dezvoltarea unor centre de preluare, tratare, îngrijire şi plasament specializate. În cadrul politicilor locale vom susţine realizarea de spaţii de plimbare pentru animalele de companie, care să se transforme şi în zone de agrement pentru stăpânii lor. Acestea se pot realiza şi prin parteneriate publice-private.
VII. Promovarea intereselor naţionale şi pragmatism în politica externă. Armata şi serviciile de informaţii
În domeniul politicii externe, atitudinea PNŢCD trebuie să pornească de la clarificarea noţiunii de interes naţional. Poporul român trăieşte pe aceste pământuri de mii de ani, îşi are rădăcinile în marele neam al dacilor şi trebuie să rămână şi să trăiască, în demnitate, multă vreme de aici înainte.
România trebuie să se integreze în structurile europene ale UE şi să devină o voce clară, distinctă, care să fie respectată şi preţuită. Trebuie să preţuim, să ocrotim valorile naţionale, pe care să le impunem pe scena mondială, astfel aducându-le la adevărata lor valoare.
România trebuie să se integreze activ în NATO, astfel încât să dobândească preţuire şi respect din partea aliaţilor militari, sporind securitatea frontierelor ţării.
Ţara noastră are nevoie de o Armată eficientă, instruită la cele mai înalte standarde militare, suficientă, finanţată judicios, iar militarii români trebuie salarizaţi la nivelul militarilor din armatele aliate cu noi.
Militarii români trebuie să beneficieze de protecţie socială deosebită, iar familiile lor de asemenea, astfel încât singura lor preocupare trebuie să fie creşterea performanţelor lor profesionale şi creşterea puterii lor de luptă, în slujba neamului şi a ţării. Prin politicile sale, PNŢCD va preţui eroii căzuţi pe câmpurile de luptă, aflaţi în serviciul ţării şi care au acţionat în interesul naţiunii, va ocroti infirmii, orfanii şi văduvele de război.
PNŢCD doreşte o armată puternică şi, înţelegând şi dimensiunea educaţională a acesteia, susţine încurajarea tinerilor să efectueze serviciul militar în regim de voluntariat, care să fie considerată experienţă şi vechime în muncă.
Rezerviştii Armatei române vor trebui pregătiţi şi reinstruiţi periodic, ciclic, corespunzător grupelor de vârstă, în cadrul unui organism militar specializat: Garda Naţională, care va trebui înfiinţat la nivel naţional.
PNŢCD doreşte o industrie militară naţională, corelată cu nevoile Armatei române, care producă armament performant, de
cel mai înalt nivel tehnic şi ştiinţific, în domeniu. Industria română de armament trebuie să fie pusă în serviciul naţional, iar Armata română trebuie înarmată în special cu arme româneşti.
Serviciile secrete trebuie să vegheze la securitatea ţării, pe teritoriul ei şi în străinătate, să obţină informaţii, care ulterior să fie utilizate în luarea celor mai bune decizii pentru ţară. Serviciile de informaţii de astăzi ale României nu mai sunt comparabile cu vechea poliţie politică a Securităţii, dar trebuie vegheate ca niciodată să nu se transforme în sisteme represive.
Serviciile secrete de informaţii româneşti trebuie să acţioneze în interesul naţiunii! Serviciile secrete româneşti trebuie să funcţioneze într-un cadru democratic, trebuind să fie verificate, corect şi eficient, prin control parlamentar, real şi inteligent.
Politica externă a României trebuie să fie una demnă, orientată spre pragmatism, iar interesul naţional trebuind să fie prioritar.
În fiecare măsură, în fiecare decizie de politică externă întrebarea care trebuie formulată prioritar trebuie să fie: „Ce câştigă ţara în urma luării acestei decizii?”
Întreaga politică externă a ţării trebuie pusă în slujba intereselor naţionale, pe termenele: scurt, mediu şi lung. Diplomaţia românească trebuie să depună eforturi pentru creşterea prestigiului ţării în lume, iar ca obiective imediate, acestea trebuie orientate către atragerea de investiţii directe în ţară din străinătate, să descopere orice oportunitate care să conducă la creşterea prestigiului internaţional al României!
Trebuie susținută cercetarea arheologică și reînființate Instituțiile românești de cercetare din străinătate (unele deja Filiale ale ICR) – atât de active în perioada interbelică – pentru promovarea României în străinătate, dincolo de activitatea structurilor ICR.
De asemenea, Limba Română trebuie promovată activ, prin Lectorate în străinătate, la Universități, Centre Culturale, Instituții diverse de interes major, realizând o adevărata politică de Diplomație Culturală Românească în străinătate.
Credem cu tărie în toate afirmaţiile pe care le-am făcut! Acesta este crezul nostru politic, continuând politica înaintaşilor noştri, pe care, astfel, dovedim că îi preţuim şi îi cinstim!
Ţărăniştii nu mint! Ţărăniştii sunt capabili, oricând, să negocieze orice, mai puţin principiile şi valorile enunţate pe care le preţuiesc.
Aşa afirmăm şi aşa vom acţiona! Sus Naţia Română! Aşa să ne ajute Dumnezeu!

4 Răspunsuri la CALEA NOASTRĂ – Programul politic al PNȚCD 2015

 1. Valeanu Vasile says:

  Dorim sa adaugam la Programul prezentat urmatorele:

  1. Schimbarea bazei de impozitare si adaptarea acesteia in functie de cerintele internationale si nationale, in functie de natura si tipurile de activitati.

  2.Dezvoltarea unei industrii de aparare corelata cu necesitatile armatei noastre si performante d. p. d. v. tehnic si stiintific.

  3. Instruirea si pregatirea periodica a cadrelor militare in rezerva.

  4. Constituirea unei garzi nationale pentru a interveni in situtii de urgenta(calamitati, catastrofe, etc.)

 2. 1.1.Familie, comunitate, ţară

  Cresterea alocatiei nu rezolva problemele. De multe ori aceste alocatii sunt folosite de parinti pentru cu totul alte scopuri decat cresterea si educarea copiilor. Sustin ca alocatiile sa se dea in alimente, in rechizite scolare, in imbracaminte pentru copii, etc. Pe cat este posibil, alocatiile nu trebuie oferite in bani.

  De asemenea trebuie dezvoltata ideea pensionarii mamelor. Propun ca pentru fiecare copil, o mama sa beneficieze de o reducere cu doi ani a varstei de pensionare, iar pentru fiecare copil care termina liceul, o mama sa beneficieze de un spor la pensie.

  1.2.Biserica şi ofensiva creştin-democrată

  “Datorită acestui fapt, credem că în acţiunea politică trebuie să existe limite iar aceste limite etice, derivă din învăţătura şi morala creştină – chiar dacă ştim că din credinţa creştină, în sine, nu poate deriva un program politic.”

  As propune inlocuirea acestui paragraf cu urmatorul:

  “In cadrul programului politic si in actiunea politica a PNTCD vor fi aplicate cu prioritate principii si valori care se regasesc in Biblie.”

  1.3.Educaţie, cultură , sănătate şi sport

  Aici as propune introducerea a trei noi paragrafe:

  “PNTCD isi propune introducerea unui sistem de homeschooling pentru parintii care doresc sa isi educe singuri copii. Un astfel de sistem trebuie adoptat intr-o forma in care sa il faca accesibil pentru orice familie de nivel mediu, fara a cere parintilor criterii exagerate pentru a se putea incadra in cerintele legale de eligibilitate pentru homeschooling.”

  “Pentru asigurarea in special in mediul rural, dar si in cel urban, a unei predari de calitate a materiilor scolare, PNTCD sustine inregistrarea cursurilor in format electronic de catre profesori cu calitati pedagogice recunoscute, urmand ca la ele sa poate avea acces liber prin internet toti copiii care doresc.”

  “PNTCD considera necesara regandirea programei scolare, invatamantul urmand sa asigure dobandirea de competente, nu dobandirea de cunostinte, asa cum este in prezent. In lumea de astazi cunosterea evolueaza rapid, iar elevii trebuie pregatiti sa poata asimila toata viata informatii noi din domeniul in care activeaza.”

  3.Politicile sociale

  “Sistemul nostru de pensii se bazează pe solidaritatea între generaţii. Ţinem la corelarea pensiilor cu nivelul salariului minim pe economie. Bugetul asigurărilor sociale trebuie să fie distinct de cel general, pentru a putea fi corect gestionat, iar cetăţenii să nu fie prejudiciaţi.”

  Acest paragraf trebuie regandit. In 2014 s-au colectat din contributii la asigurari sociale (angajat + angajator) aproximativ 35.000.000.000 lei si s-au platit pensii de aproximativ 44.000.000.000 lei. Asta inseamna ca pensiile sunt puternic subventionate din alte venituri de la buget. Separarea bugetului asigurarilor sociale va duce la imposibilitatea platii integrale a pensiilor.
  Datele le-am luat de aici:

  http://openbudget.ro/

  VI. Politica de asigurare a securităţii alimentare a României

  Propun urmatoarele doua paragrafe:

  “PNTCD va sustine constructia depozitelor frigorifice agricole, atat la campie cat si in zonele de deal si munte, astfel incat productia locala de legume si fructe sa poata fi depozitata in conditii corespunzatoare pe o perioada lunga de timp si vanduta atunci cand pretul este avantajos.”

  “Un alt obiectiv al PNTCD este constructia de mini-parcuri industriale in zonele rurale, unde producatorii sa beneficieze de spatiu corespunzator cu toate utilitatile oferite, astfel incat sa incurajam aparitia de micro-intreprinderi unde sa se prelucreze produsele agricole provenite din fermele familiale.”

 3. Valeanu Vasile says:

  Doresc sa mai adaug
  – incurajarea si sprijinirea capitalului autohton
  – o alta politica referitoare la investitiile straine
  – sistarea exporturilor de materii prime
  – o alta politica energetica
  – dezvoltarea clasei de mijloc.

 4. Aurel motco says:

  La puneți 1.1al 2 trebuie șters și reformulez noi suntem un popor crești și ne opunem în totalitate altor relații decât cele dintre un bărbat și o femeie.Ceea exista în lume la ora actuala vor da socoteala ca și Sodoma și Gomora.Nimic nu rămâne nepedepsit.Nu dam apa la moara unor bolnavi când în lume femeile domina numărul bărbaților.

Lasă un comentariu

Adresa de e-mail nu va fi publicata.