NOUTĂȚI

3 Iunie 2016 - Călin Buzoianu – candidat PNȚCD la Consiuliul Local Cluj-Napoca – Votați PNȚCD +++ 3 Iunie 2016 - Horea Dan – Presedinte PNȚCD Cluj la NapocaFM – Votați PNȚCD +++ 11 Mai 2016 - CINSTE, PROFESIONALISM ŞI CREDINŢĂ ÎN DUMNEZEU CÂTEVA MOTIVE PENTRU CARE MERITĂ ... +++ 9 Mai 2016 - CELEBRAREA ZILEI DE 10 MAI Marți, 10.05.2016 ora 13:00, vă i ... +++ 9 Mai 2016 - INVITAȚIE – Conferință de presă  – Omagierea zilei de 10 mai ! Marți, 10.05.2016 ora 15:30, vă i ... +++ 4 Mai 2016 - Întâlnire cu Octavian Buzoianu la PNȚCD Cluj INVITATIE Toți cei care doresc să ... +++ 28 Aprilie 2016 - Adrian Coroian, secretar general PNȚCD Cluj-Napoca, la emisiunea „Casa Poporului”, pe Look TV. http://looktv.ro/pntcd-doar-istorie ... +++ 27 Aprilie 2016 - Ramon Moldoveanu, secretar general al PNȚCD Cluj la Look TV http://looktv.ro/pntcd-doar-istorie ... +++ 19 Aprilie 2016 - Proiecte PNȚCD pentru Cluj Principalele idei pentru care vă r ... +++ 11 Aprilie 2016 - Comunicat de presă – Candidați PNȚCD Cluj In cadrul conferintei de presa de a ... +++ webdesign

Calea noastră

MOTTO:

Să descoperim minţile luminate, să le facem să lucreze pentru ţară şi să le răsplătim în mod corespunzător.

 

Programul politic al PNŢCD – propunere propus pt. dezbatere – 2015

 

CALEA NOASTRĂ

 

I.Cine suntem noi?

 

PNŢCD este cel mai important partid românesc, creştin democrat. Morala creştină stă la baza tuturor politicilor duse şi practicate de PNŢCD, aceasta având ca rezultat un mod etic şi paşnic de rezolvare al problemelor .

Politic, PNŢCD crede că oamenii sunt răspunzători în faţa legilor şi a lui Dumnezeu, pentru toate faptele lor. Nu ţinem cont de confesiunea religioasă. În PNŢCD pot activa creştini din toate confesiunile: ortodocşi, greco-catolici, romano-catolici, reformaţi şi neoprotestanţi, deoarece suntem adepţii unei democraţii desăvârşite.

PNŢCD este continuatorul de drept al Partidului Naţional Ţărănesc, cel care s-a format din unirea Partidului Naţional Român din Transilvania  cu Partidul Ţărănesc din Vechiul Regat.

PNŢCD a luptat pentru înfăptuirea Unităţii naţionale, a acţionat în spirit antitotalitar, a fost permanent în slujba valorilor tradiţionale ale poporului român, pentru care membrii săi s-au jertfit şi au cunoscut prigoana statului comunist.

Dintre membrii marcanţi ai partidului nostru amintim: ANDREI ŞAGUNA (canonizat de Biserica Ortodoxă Română în data de 29 oct. 2011). Acesta a fost considerat de către seniorul Corneliu Coposu ca fiind primul preşedinte de facto al partidului nostru.

Continuăm enumerarea înaintaşilor noştri remarcabili: Monseniorul VLADIMIR GHIKA (beatificat de Arhiepiscopia Romano-Catolică la data de 31 aug. 2013), cardinalul IULIU HOSSU (în curs de beatificare), IULIU MANIU, ION MIHALACHE, NICOLAE IORGA, NICOLAE TITULESCU, ALEXANDRU VAIDA VOEVOD, IULIU HAŢIEGANU, CORNELIU COPOSU, ION DIACONESCU, ION RAŢIU, poetul IOAN ALEXANDRU şi mulţi alţii.

PNŢCD face parte din anul 1987 din familia politică europeană a Partidului Popular European. El se adresează cetăţenilor români din toate păturile sociale, din ţară şi din diaspora.

PNŢCD crede în solidaritate şi într-un real parteneriat al generaţiilor, manifestat prin colaborare. Tinerimea are energie şi voinţă, seniorii au experienţă şi înţelepciune. Acestea trebuie puse laolaltă să lucreze pentru neam şi ţară, printr-un parteneriat social, prin solidaritate şi subsidiaritate, fiecare fiind răspunzător faţă de familie, comunitate şi ţară.

PNŢCD crede în dreptate şi echitate de şanse pentru toţi cetăţenii. Pentru aceasta este nevoie de un stat corect, de o justiţie independentă, care să lucreze cu legi clare, drepte şi cât mai simple, ca să poată fi înţelese de toţi cetăţenii. Respectăm drepturile tuturor cetăţenilor, demnitatea lor, indiferent de convingeri religioase, stare de sănătate, de rasă, de vârstă, de sex,  sau etnie.

PNŢCD vrea libertate pentru toţi cetăţenii români. Libertatea trebuie ocrotită. În viziunea noastră libertatea presupune drepturi şi obligaţii cetăţeneşti. Libertatea individuală se regăseşte în libertatea celui de lângă noi. Diferenţele de opinii şi interese trebuie abordate civilizat, deschis, pe baza respectului reciproc, al înţelegerii şi a toleranţei. Libertatea o înţelegem şi ca o formă de responsabilitate faţă de generaţiile următoare, cărora trebuie să le asigurăm un viitor prosper.

PNŢCD crede că trebuie recunoscute libera iniţiativă şi dorinţa personală de preformanţă. Respingem individualismul greşit înţeles, manifestat în detrimentul altor cetăţeni. Dorim să dezvoltăm sentimentul răspunderii cetăţenilor pentru binele familiei, a comunităţii şi a ţării. Prin urmare, considerăm că dezvoltarea liberă, atât bărbaţii cât şi femeile au drepturi egale în toate domenii vieţii economice şi sociale. Economia trebuie curăţată de supra-reglementări şi de exceptări fiscale . Vom acorda o atenţie deosebită asocierilor de tip cooperatist şi dezvoltării unui sistem de finanţare-creditare în care eligibilitatea financiară să fie dublată de o evaluare şi din punctul de vedere al responsabilităţilor sociale (de exemplu, considerăm că mamele cu mai mulţi copii, sunt persoanele cele mai responsabile din punct de vedere social).

PNŢCD crede că viaţa şi demnitatea omului reprezintă valori intangibile! Din punctul de vedere al partidului nostru copilul nenăscut este şi el om, care are dreptul la viaţă!

PNŢCD crede într-o societate pluralistă, în care se manifestă activ şi benefic o multitudine de opinii şi de interese, dar care trebuie canalizate către asigurarea binelui comun, trebuie orientate către bunăstarea familiei româneşti, a comunităţilor ţării şi a ţării în ansamblul său, toate fiind bazate pe morala creştină. Păstrarea şi promovarea valorilor naţionale, a tradiţiilor şi obiceiurilor romîneşti, reprezintă o obligaţie esenţială pentru PNŢCD.

PNŢCD crede cu tărie în principiul subsidiarităţii. Prin urmare credem că ceea ce realizează comunităţile locale o parte semnificativă trebuie să rămână în administrarea şi valorificarea acestora. Una dintre priorităţile statului trebuie să fie facilitarea asumării subsidiare a sarcinilor. Aceasta, în viziunea noastră înseamnă că, atunci când capacităţile comunităţilor mai mici sunt depăşite, instuţiile statului, prin ministerele de resort, au obligaţia să vină  în sprijinul acesteia.

Partidul nostru consideră că atragerea fondurilor europene, prin proiecte de dezvoltare, pentru creşterea comunităţilor locale, este o prioritate de prim rang.

PNŢCD se pronunţă pentru o democraţie desăvârşită. Dorim să sprijinim ideea de dreptate, de echitate socială, de respectare a legalităţii, de cinste şi corectitudine. Dreptatea este aceeaşi pentru toţi cetăţenii, credem în prezumţia de nevinovăţie şi, ceea ce este egal, trebuie tratat în mod egal. Echitatea şanselor cetăţenilor este condiţionată de egalitatea lor în faţa legii, de accesul liber la şcolarizare şi dezvoltare pesonală, la formarea profesională. Oamenii trebuie să beneficieze de dreptul de a-şi exprima punctele de vedere în mod corect.

PNŢCD crede că dreptul de proprietate este sfânt şi garantat prin Constituţia ţării.

PNŢCD crede că securitatea socială  trebuie asigurată, aceasta trebuie să se bazeze pe principiile solidarităţii umane şi a subsidiarităţii. Nu credem în acte de caritate conjuncturale, ci avem în vedere o abordare sistemică a solidarităţii sociale. Atunci când cetăţeanul este corect în relaţia sa cu statul, şi statul este obligat să aibă un comportament corect faţă de cetăţean.

România trăieşte într-o lume globalizată, iar aceasta, în mondialitatea ei, în această perioadă de timp, are pericolele şi ameninţările ei, lucru de care nu putem să nu ţinem seama. Considerăm că trebuie să fim atenţi la următoarele ameninţări şi pericole:

 • Există pericolul ca războaiele regionale să se generalizeze pe fondul conflictelor îngheţate de multă vreme şi să se transforme în unul generalizat, în care să se utilizeze chiar şi arme de distrugere în masă;
 • Riscul inerent al globalizării, de pierdere a identităţii culturale a poporului român, pe fondul integrării europene. România trebuie să-şi păstreze cultura proprie, obiceiurile, tradiţiile, spiritualitatea proprie, trebuie să-şi recupereze istoria proprie, cea adevărată;
 • Scăderea puternică a natalităţii în România, pe fondul suprapopulării planetei (se estimează aproximativ 9 de oameni în 2050). În aceste condiţii diaspora românească reprezintă o sursă de energie vitală care să permită renaşterea poporului român, întoarcerea românilor acasă fiind o prioritarte pentru PNŢCD;
 • Suprapopularea planetei atrage după sine o criză a alimentelor la nivel global. Alimentele modificate genetic, care ar părea o soluţie, sunt una dintre ameninţările majore care nu trebuie să înlocuiască alimentele sănătoase. PNŢCD are o politică proprie de asigurare a suveranităţii alimentare a poporului român;
 • Suprapopularea planetei va conduce la o criză a apei potabile. România este obligată să-şi gestioneze cu judiciozitate rezervele de apă dulce. PNŢCD are politici regionale care să asigure gestionarea surselor de apă;
 • Datortă consumului de combustibili fosili, a apărut efectul de seră şi pe cale de consecinţă şi modificările climatice. Astfel, fenomenele climatice extreme, afectează popoarele, economiile lor, întreaga societate omenească. Pentru aceasta PNŢCD are propriul răspuns.
 • Criza resurselor energetice tradiţionale (cărbune, petrol, gaz metan, etc.), care sunt pe cale de epuizare. România are nevoie de politici de dezvoltare a surselor energetice alternative, nepoluante.
 • Criza deşeurilor, care într-o societate industrializată, se produc într-o cantitate foarte mare. PNŢCD are politici de reciclare a materialelor din deşeuri şi politici ecologice;
 • Globalizarea aduce după sine în economia naţională prezenţa marilor corporaţii internaţionale. PNŢCD are în vedere păstrarea unui echilibru normal între marile corporaţii şi capitalul autohton ( în special întreprinderi mici şi mijlocii) care să asigure funcţionarea eficientă a economiei româneşti;
 • Transformările economice şi politice ale ultimilor ani, la nivel internaţional, au condus la necesitatea redefinirii conceptului de “Valoare”. O definiţie corectă a conceptului de valoare permite dezvoltarea armonioasă a societăţii;
 • În faţa ameninţărilor lumii contemporane: militare, economice, energetice, climatice, etc. PNŢCD consideră că direcţia principală trebuie să fie INTERESUL NAŢIONAL;

 

PNŢCD consideră că toate aceste aspecte, care sunt evitate în dezbaterile politice din prezent, trebuie să fie avute în vedere la elaborarea unui proiect de ţară viabil, asupra căruia să obţină un larg consens – astfel încât, după încheierea unui ciclu de guvernare, partidul care urmează la guvernare să nu abandoneze calea, ci să o continue.

PNŢCD consideră că este necesară o regionalizare a ţării efectuată pe principii ştiinţifice, pe baza datelor statistice certe, ţinînd cont de valorile fundamentale ale României şi ale poporului român, în aşa fel încât regiunile înfiinţate să asigure o dezvoltare armonioasă, un acces echilibrat la şansele economice şi să permită prosperitatea populaţiei care locuieşte în aceste regiuni.

 

În cadrul acestui proiect de ţară, PNŢCD consideră, că este necesară organizarea unui referendum pentru stabilirea formei de guvernământ în România, aceasta în condiţiile în care partidul nostru îşi exprimă de la început opţiunea monarhistă. Este necesară revizuirea Constituţiei ţării, legea fundamentală, care ulterior să permită elaborarea unui sistem de legi eficiente şi  care să ordoneze societate într-un mod corect şi echitabil.

În concluzie, principalele noatre direcţii de dezvoltare sunt:

 

PNŢCD, partid istoric înfiinţat în anul 1869, membru al P.P.E. din anul 1987, consideră că este momentul să-şi redefinească poziţia pe scena politică românească şi europeană.

 

Principiile doctrinare ale Partidului, formulate de Iuliu Maniu, sunt: Democraţia desăvârşită, Morala creştină, Patriotismul luminat şi Dreptatea socială.

 

Principiile de organizare şi funcţionare ale Partidului sunt: unitate şi autonomie, iniţiativă şi cooperare, responsabilitate şi disciplină, competenţă şi moralitate, eficienţă, transparenţă, pragmatism şi valorificarea tradiţiei, în scopul realizării unui partid puternic şi modern.

 

PNŢCD consideră că este esenţial ca modul său de adresare în viitor să fie orientat către conceptul politic nou de FAMILIE – COMUNITATE – ŢARĂ.

 

PNŢCD consideră că România îşi poate regăsi demnitatea naţională şi poate porni pe un drum al prosperităţii economice şi sociale, doar în condiţiile în care ţara va avea ca formă de organizare MONARHIA CONSTITUŢIONALĂ. În acest sens, susţinem ideea organizării unui referendum naţional, pentru stabilirea formei de guvernământ în România. PNŢCD s-a pronunţat public, în legătură cu acest subiect, la 10 mai 2014,lansând Declaraţia de la Cluj, document adoptat de Congresul partidului.

 

Dorim ca teritoriile ţării să fie organizate în REGIUNI DE TIP EUROPEAN, care să funcţioneze pe baza principiilor reglementate de legislaţia europeană. Pentru aceasta considerăm că trebuie să operăm modificări la Constituţa României. Modelul de organizare care îl agreem, este unul care se bazează pe un model matematic, care utilizează date şi informaţii statistice oficiale şi este recunoscut şi premiat la nivel european.

 

PNŢCD consideră că ţara noastră trebuie să-şi ocupe locul corect, pe care-l merită, în ierarhia statelor europene, printr-o economie prosperă şi sănătos structurată.

 

PNŢCD consideră că ţara noastră trebuie să-şi afirme rolul important pe care-l are, ca ţară de frontieră a UE, dar şi al Alianţei NATO, promovând o politică demnă şi lipsită de compromisuri.

PNŢCD trebuie să militeze pentru reevaluarea poziţiei României la sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial, ţara noastră trebuind să dobândească statutul de ţară cobeligerantă şi drepturile care decurg din aceasta. Considerăm că trebuie reafirmată, cu tărie, denunţarea Pactului Ribentrop-Molotov, în urma căruia ţara noastră a pierdut însemnate teritorii.

 

PNŢCD consideră că toate cele de mai sus nu se pot obţine decât în condiţiile instaurării depline şi a afirmării domniei legii în România, de combatere a corupţiei, sub toate formele sale şi a criminalităţii organizate, la toate nivelurile societăţii.

 

PNŢCD consideră că este necesară redobândirea tuturor valorilor şi proprietăţilor statului românesc, ale cetăţenilor români şi ale persoanelor juridice române, înstrăinate în diverse perioade ale istoriei. Concret, PNŢCD consideră că este necesară  redobândirea averii Fundaţiei Gojdu, restituirea Tezaurului României adăpostit în Rusia Ţaristă, în timpul Primului Război mondial şi recuperarea debitelor restante, rezultate din schimburi comerciale cu alte ţări – datate din perioada regimului comunist.

 

PNŢCD condamnă ororile comunismului, condamnă orice formă de totalitarism şi extremism, motiv pentru care consideră că nu se va putea alia niciodată cu astfel de partide sau grupări politice care se constituie fizic sau programatic, în acest sens.  Ne dorim un proces al comunismului şi o condamnare istorică a acestuia, a crimelor comise în această perioadă, pentru ca generaţiile viitoare să nu repete greşelile trecutului. De aceea, credem că România are nevoie de rescrierea curată a istoriei sale.

 

 

II.Valorificarea şanselor de schimbare a României

 

 

1.Spiritualitate Creştină.

1.1.Familie, comunitate, ţară

 

Familia este cea mai stabilă formă de convieţuire în societate. Aici oamenii trăiesc şi găsesc solidaritatea dintre generaţii, află iubire, ocrotire şi grijă. Căsnicia este modelul comuniunii dintre femeie şi bărbat şi este baza cea mai stabilă pentru creşterea şi educarea copiilor.

PNŢCD respectă parteneriatele în afara căsniciei, deoarece reprezintă un acord de voinţă, dar suntem împotriva echivalării juridice a acestora cu instituţia căsătoriei.

Ne pronunţăm cu tărie pentru ocrotirea copiilor. Dorim o întărire a capacităţilor educaţionale a familiei (de exemplu, planingul familial).

Dorim implicarea comunităţii în eliminarea violenţei în familii, până la acordarea de ajutor, preventiv şi post-recuperator în situaţiile de crize familiale acute şi până la construirea unui sistem social de primire în cămine specializate, a copiilor abuzaţi.

Politica PNŢCD este una de sprijinire a natalităţii. Susţinem necesitatea redimensionării alocaţiei de stat pentru copii, introducerea unor metode de sprijinire, fiscală şi financiară, a familiilor cu mulţi copii şi o vârstă de pensionare mai redusă, prin lege, a mamelor cu mulţi copii.

Fiecare generaţie tânără trebuie câştigată pentru realizarea democraţiei desăvârşite. De aceea susţinem promovarea valorilor autentice în rândul tinerimii ţării, deoarece ştim că la această vârstă se iau cele mai multe decizii, care mai apoi dau o orientare corectă în viaţa tânărului.

Dorim să promovăm angajamentul şi activităţile tinerilor în biserici, în asociaţiile civice, în activitatea de partid, în diverse uniuni şi organizaţii democratice. Tinerii trebuie sprijiniţi să-şi desăvârşeacă educaţia şi formarea profesională în cele mai bune sisteme de şcolarizare, din ţară şi din străinătate. Contactele internaţionale ale tinerilor de pretutindeni aduc o contribuţie importantă  la înţelegerea între popoare, dar după terminarea studiilor, tinerii trebuie încurajaţi şi determinaţi să se întoarcă în ţară pentru a prelua sarcinile şi responsabilităţile sociale şi economice, în spiritul înaintaşilor neamului nostru.

Ţara are nevoie de o armată eficientă şi puternică, capabilă să asigure securitatea şi integritatea frontierelor ţării. PNŢCD susţine şi încurajează efectuarea serviciului militar voluntar al tinerilor.

PNŢCD consideră că trebuie încurajat angajamentul benevol şi voluntar al tinerilor în domeniul social şi ecologic, după terminarea studiilor, această etapă din activitatea lor fiind considerată experienţă profesională.

Oamenii cu disabilităţi au aceleaşi drepturi de dezvoltare personală armonioasă în societate, ei sunt parte a familiei, ori a comunităţii noastre şi au nevoie de solidaritatea şi sprijinul nostru. Izolarea acestora este dăunătoare societăţii, de aceea ne dorim să fie sprijiniţi din vreme, iar accesul în şcolile speciale şi mai apoi în câmpul muncii, să urmeze un model potrivit lor – atât în mediul privat cât şi în cel public.

Seniorii, sau vârstnicii, au avut şi au un rol tot mai important – datorat în special  îmbătrânirii societăţii. Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii celor de vârsta a treia şi asigurarea unei vieţi împlinite şi sigure. Dorim să valorificăm competenţele acestora dobândite în timpul vieţii, în folosul întregii societăţi, prin intermediul unor programe specializate, gândite împreună.

Astăzi, mulţi vârstnici preiau sarcini importante în familie – îngrijind nepoţii, ajutându-şi copiii sau partenerul de viaţă şi, astfel, contribuie la solidaritatea dintre generaţii. Reciproc, numeroşi vârstnici depind de ajutorul familiei, al prietenilor sau al vecinilor – de aceea ei trebuie să primească de la noi solidaritate. Scopul nostru este ca oamenii în vârstă să poată trăi cât mai mult, în locul ales de către ei –  care de obicei este propria gospodărie – în contact cu copiii.

Dorim să derulăm programe de genul:”Bunici pentru nepoţi şi nepoţi pentru bunici” realizând condiţiile necesare convieţuirii generaţiilor, unde vârstnicii singuri “adoptă” un nepot dintre copiii abandonaţi.

Ne propunem optimizarea construcţiilor existente, respectiv renovarea centrelor de socializare a vârsnicilor, ca o prioritate a noastră. În caz de boală, vârstnicii trebuie să beneficieze de cel puţin un pachet medical minim, corect asigurat, de un sistem modern de ocrotire a sănătăţii.

PNTCD respinge total ideea de euthanasie!

PNŢCD este împotriva manifestărilor violente. Respinge violenţa, extremismul, politicile segregaţioniste. Partidul nostru crede că trebuie acţionat cu hotărâre împotriva crimei organizate şi a acţiunilor acesteia, deoarece statul trebuie să-şi protejeze cetăţenii în faţa ameninţărilor, de orice fel.

Apărarea statului de drept şi a Constituţiei este o componentă importantă a securităţii interne. Cetăţenii pot şi trebuie să se implice mai amplu la asigurarea securităţii interne prin: prevenire, vigilenţă şi spirit civic.

 

1.2.Biserica şi ofensiva creştin-democrată

 

Credem că omul este creaţia lui Dumnezeu, dar ştim că el este supus greşelilor şi cu toate acestea considerăm că, responsabilitatea modelării lumii, îi revine omului.

Unsul lui Dumnezeu pe pământ este Regele –  după datina străbună moştenită de la regii daci şi care a continuat până la abdicarea forţată de bolşevici, a MSR Mihai I în anul 1947.

Datorită acestui fapt, credem că în acţiunea politică trebuie să existe limite iar aceste limite etice, derivă din învăţătura şi morala creştină – chiar dacă ştim că din credinţa creştină, în sine, nu poate deriva un program politic.

 

1.3.Educaţie, cultură , sănătate şi sport

 

Educaţia, alături de sănătate şi siguranţa naţională sunt prioritate strategică pentru PNŢCD.

Credem în meritocraţie. Educaţia tinerei generaţii şi învăţământul trebuie să corespundă cerinţelor de dezvoltare a societăţii noastre şi dezideratelor acesteia, trebuind să asigure dezvoltarea societăţii româneşti pe termen lung.

Este necesară redefinirea scării de valori la nivelul societăţii.De asemenea, este nevoie de o reconsiderare a modelelor care sunt oferite tinerei generaţii, iar această reconsiderare trebuie să înceapă cu dascălii, învăţători, profesori de gimnaziu şi liceu, cu cadrele didactice universitare. Aceştia trebuie să fie cei care să certifice stadiul de dezvoltare intelectuală şi profesională a cetăţenilor, după criterii de performanţă şi etice.

Pentru a nu exista contestaţii cu privire la moralitatea şi capacitatea de analiză a corpului profesoral, este nevoie ca toţi cei implicaţi în procesul de educaţie universitară să-şi publice lucrările în reviste de specialitate internaţionale. Pe urmă, în baza punctajului obţinut vor putea ocupa o poziţie potrivită cu recunoaşterea – indiferent de vârstă, funcţie ocupată în prezent, de vechime la locul de muncă etc. Astfel considerăm că îndepărtăm toate cazurile de promovare pe baza de: nepotism, plagiat, relaţii etc.

Bazele politicii noastre sunt un învăţământ, de stat şi privat, echitabil  din punct de vedere al finanţării de stat, al şanselor şi al performanţei umane.

Ne dorim ca activitatea Ministerului învăţământului să fie corelată cu cea a Ministerului economiei şi industriilor – pentru o mai bună predictibilitate în formarea forţei de muncă şi a specialiştilor, de care are nevoie societatea românească

În ceea ce priveşte programa şcolară ne pronunţăm pentru introducerea a mai multor ore de practică, precum şi a mentoratului după absolvirea pregătirii şcolare – un sistem dual: şcoală şi intreprindere.

Perfecţionarea continuă trebuie să ţină cont de aşteptările viitorului. Statul trebuie să-i sprijine pe cei cu performanţe bune dar şi pe cei suprasolicitaţi, care nu fac faţă cerinţelor – pentru a-şi modela viaţa în răspundere proprie – în plus ne pronunţăm pentru sprijinirea activităţii de formare continuă, idiferent de vârstă şi de activitate profesională.

De asemenea ne pronunţăm pentru o nouă reglementare a formării profesionale şi a şcolilor de ucenici, care să ţină seama de diferenţele de aptitudini şi înzestrare, care să asigure trecerea între diferitele alternative de formare, pentru asigurarea unei cariere profesionale pentru un număr cât mai mare de cetăţeni.

Susţinem predarea, în şcoala românească, a religiei – inclusiv a istoriei religiilor (pentru anii terminali). Cu toate acestea nu credem că religia ar trebui să fie o materie obligatorie în şcolile româneşti.

Credem că avem nevoie de cooperarea internaţională şi în politica de dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii, iar universităţile şi institutele de cercetare au un rol important în acest sens.

Susţinem inovaţia şi invenţiile, precum şi necesitatea ca universităţile româneşti să se dezvolte, să dobândească un prestigiu cât mai mare, rezultat în urma activităţii desfăşurate, astfel încât nivelul ştiinţific al specialiştilor pe care acestea îi formează, să fie cât mai ridicat şi mai aplicat la nevoile economiei şi societăţii româneşti.

 

Cultura unui popor este unul dintre elementele definitorii ale identităţii poporului respectiv. Cultura oferă modele şi exemple, în special, pentru tânăra generaţie şi dezvoltă sufletul cetăţenilor unei ţări. Un popr poate rezista în faţa unei opresiuni dictatoriale prin cultura sa!

PNŢCD crede că, în ansamblul societăţii, cultura trebuie să se dezvolte liber, nestânjenit, dar în cadrul unui sistem de valori încurajat, acceptat şi recunoscut de societate. Cultura trebuie să se dezvolte cu ajutorul talentelor de excepţie, care trebuie sprijinite şi promovate, însă, în acelaşi timp trebuie avută în vedere o cuprindere cât mai mare a populaţiei, fără discriminare, în activităţi culturale.

PNŢCD consideră că activitatea culturală în România trebuie sprijinită şi dezvoltată prin măsuri financiare şi fiscale specifice şi aplicate, prin politici coerente de dezvoltare, prin sprijinirea uniunilor de creaţie, care ele să fie cele care să fie implicate activ în procesul de dezvoltare a culturii româneşti. Trebuie să încurajăm lectura,  în rândul tinerilor, să promovăm manifestările artistice de calitate, în toate domeniile în care acestea se manifestă.

PNŢCD are convingerea că este necesară o reformulare a legilor sponsorizării şi a mecenatului.

PNŢCD are în programul său politic măsuri de organizare şi de declanşare a unor programe culturale pe termen mediu şi lung, care să promoveze valorile esenţiale ale poprului român, care să dezvolte sentimentul de mândrie şi patriotism luminat, care să pună în valoare, corect, imaginea românilor în lume, dar care să permită, la fel de corect, integrarea românilor în concertul de valori a Uniunii Europene.

PNŢCD, în politicile sale, are în vedere conservarea şi renovarea monumentelor istorice, a caselor memoriale, a bisericilor vechi, a castelelor şi palatelor, a muzeelor şi punerea lor în circuitul turistic şi educaţional, intern şi internaţional. Dezvoltarea reţelelor de drumuri şi autostrăzi trebuie să ţină cont de monumentele României şi să permită un acces lejer la acestea.

PNŢCD este convins că, în ansamblul politicilor culturale pe care le propune, este necesară prezenţa culturii minorităţilor naţionale care fac parte din societatea românească. Minorităţile naţionale aduc în peisajul cultural românesc diversitate şi culoare particulară. Politicile culturale ale partidului nostru vor respecta identitatea culturală a minorităţilor naţionale de cetăţenie română.

PNŢCD doreşte dezvoltarea unor politici culturale care să fie adresate românilor din diaspora, în aşa fel încât acestea să se constituie într-o punte de legătură între românii din străinătate şi ţara mamă.

 

Sănătatea este cel mai preţios bun al omului, iar păstrarea demnităţii umane cea mai înaltă cerinţă.

Alegerea medicului de familie trebuie să fie liberă. Politica în  domeniul medicinii de familie, trebuie să contribuie în principal la prevenirea bolilor – motiv pentru care punem accent pe dezvoltarea educaţiei sanitare.

Respingem ideea consumului de narcotice şi a substanţelor halucinogene. Susţinem organizarea de programe educaţionale specifice, încă de pe băncile şcolii.

Respingem legalizarea drogurilor de orice fel.

Ne dorim ca naţiunea să fie sănătoasă atât la trup cât şi la minte. Considerăm că cei care doresc să acceseze anumite demnităţi publice trebuie să fie declaraţi apţi medical, în acest sens – trebuind să obţină inclusiv un certificat care să ateste că sunt stabili emoţional şi psihic. Ministerul Sănătăţii trebuie să elaboreze norme de sănătate pentru persoana care urmează să ocupe posturi de răspundere în administraţia locală şi centrală de stat.

Reabilitarea bolnavilor, prevede recuperarea sănătăţii şi a autonomiei acestora.  În acest sens ne bazăm pe programele medicale de luptă împotriva bolilor iar pentru aceasta ne propunem să sprijinim introducerea noilor tehnologii de diagnostic şi tratament.

Infrastructura spitalelor trebuie să crească şi să se modernizeze, astfel încât să construim cel puţin câte o clinică de primiri urgenţe în fiecare capitală de judeţ şi de regiune – dotată cu aparatură de ultimă generaţie.

Susţinem, recunoaştem şi promovăm metodele naturiste şi a medicamentelor naturiste, care întregesc în mod semnificativ ştiinţa medicală tradiţională. Însă vom fi atenţi ca sub masca medicinii tradiţionale şi neconvenţionale să apară situaţii care să pună în pericol sănătatea cetăţenilor.

Pentru preluarea efortului de despăgubiri în cazuri de malpraxis, recomandăm asigurarea obligatorie a medicilor în acest sens.

Exercitarea  profesiei medicale  necesită o înaltă calificare, conştiinţa răspunderii şi puterea dedicaţiei. Pentru aceasta, cei implicaţi trebuie respectaţi şi retribuiţi la justa valoare. De asemenea ne pronunţăm şi pentru un comportament etic în raport cu pacienţii.

Sprijinim o nouă configurare a catalogului ce include anumite servicii minimale garantate prin asigurarea medicală – acestea vor trebui să se diferenţieze prin serviciile oferite în continuare. Vrem să creem mai multe posibilităţi de configurare. Trebuie să gândim o concurenţă reală între casele de asigurare. Asigurarea pentru îngrijire îndelungată trebuie foarte bine gândită, iar îngrijirile la domiciliu coroborate cu prestaţiile private, acestea pot să fie una dintre soluţii.

Asigurarea dreptului la ocrotirea sănătăţii populaţiei, printr-o bună accesibilitate, garantarea calităţii şi siguranţei actului medical. În acest scop, PNŢCD are în vedere următoarele aspecte:

 • creşterea resurselor alocate sănătăţii la 6% din PIB;
 • creşterea ponderii medicinei primare, prin sporirea atribuţiilor şi competenţei medicinei de familie;
 • îmbunătăţirea accesului la sistemul sanitar în special pentru persoane defavorizate şi pentru comunităţile îndepărtate şi izolate;
 • reducerea spitalizărilor- în scopul folosirii mai bune a resurselor existente şi implicit a unei mai bune redirecţionări a lor – în special cele prelungite, cu îmbunătăţirea serviciilor de ambulator;
 • intensificarea preocupărilor pentru educaţia sanitară a populaţiei, elaborarea şi aplicarea unor programe pentru prevenirea bolilor cu largă răspândire.

PNŢCD consideră că este necesară reformarea sistemului de sănătate prin promulgarea Legii Sănătăţii cu scopul reducerii inegalităţii de şanse şi creşterea accesului întregii populaţii la o asistenţă medicală de calitate, fără a îngrădi spiritul liberei concurenţe şi a dreptului de a decide asupra actului medical.

Studierea posibilităţilor introducerii unui sistem de sănătate (avem în vedere  modelul german) care să ofere asistenţa medicală – de bază, gratuită tuturor, dar care să şi asigure posbilitatea liberei alegeri pentru pacienţi, în condiţiile în care să garanteze libera concurenţă bazată pe principiile statului social şi în domeniul asigurărilor sociale ca parte integrantă/componentă a economiei libere.

 

Sportul, de masă şi de performanţă nu trebuie lăsat pe seama celor din industria timpului liber. PNŢCD sprijină , prin politicile sale, dezvoltarea activităţii sportive în România.

Ne propunem dezvoltarea unor politici de investiţii în baze sportive, a unor politici financiare şi fiscale prin care performanţa sportivă să fie căutată, sprijinită şi răsplătită corect

Ne propunem să sprijinim în special activitatea onorifică din cadrul asociaţiilor şi cluburilor. Considerăm că sportul combină în mod armonios plăcerea legată de performanţă cu cea legată de contacte umane şi activitatea în cadrul unui grup, formând puternice caractere umane.

Sportul este unul dintre principalele metode de păstrarea a sănătăţii fizice şi psihice a unui popor, de întreţinere a moralului acestuia, este una dintre marile surse de satisfacţii pentru marile mase de oameni.

Credem că alături de oamenii de cultură, sportivii sunt cei mai buni ambasadori ai ţării. În plus, pentru copiii care performează, sportul este o şansă în plus, să atingă un nivel de bunăstare materială superior.

Activităţile sportive trebuie susţinute prin politici guvernamentale şi prin politici locale, sincronizate cu activitatea asociaţiilor sportive şi a cluburilor sportive specializate.

 

2.Politica internă

 

Politică internă trebuie orientată către realizarea recâştigării încrederii cetăţenilor în stat şi asigurarea unei cât mai bune coeziuni sociale, de eliminare a aspectelor antisociale şi de impunere a puterii legii, de câştigare a respectului pentru cetăţenia română.

În cadrul politicilor sale PNŢCD susţine că este necesară o reorganizare teritorială a României, în regiuni de tip european, prin metode ştiinţifice, cu respectarea legislaţiei europene  şi a principiilor politicilor europene, în scopul asigurării accesului la resursele de finanţare, prin promovarea unor proiecte sustenabile de dezvoltare locală şi regională, care să permită dezvoltarea de ansamblu a economiei şi societăţii româneşti, pe baza interesului naţional.

Vom reconstrui ţara în noile regiuni de tip european pe baza unor metode ştiinţifice, validate de comunitatea ştiinţifică internaţională, urmărind dezvoltarea echilibrată a întregii ţări, prin dezvoltarea unor programe economice coerente şi adaptate specificului fiecărei regiuni în parte.

Pentru aceasta este nevoie de un uriaş efort comun de creativitate şi muncă, de abordarea unor noi metode de rezolvare a problemelor administrative şi abordarea unui nou tip de politică publică locală şi guvernamentală.

PNŢCD va mobiliza forţe şi energii în scopul modernizării administraţiei româneşti, pentru a modifica structurile învechite, cu riscul de a deveni anacronice, de a eradica şi elimina corupţia din administraţia românească, de a crea o categorie specială, corectă şi profesionistă, de funcţionari publici.

Evoluţiile negative ale actualei organizări sunt tot mai evidente şi reies cu tot mai multă claritate, în urma scandalurilor de corupţie dezvăluite în ultima perioadă de timp.

PNŢCD susţine dezvoltarea spiritului comunitar – a patriotismului local, corect înţeles,  susţine stratificarea socială după valoarea intrinsecă a fiecărui individ (şi nu după avere, nu prin  corupţie sau prin apartenenţă la diverse structuri oculte ). PNŢCD crede în necesitatea stabilirii  şi definirii interesului naţional şi  crede în rescrierea adevărului istoric, crede în definirea unei noi valori a solidarităţii. PNŢCD poate restabili unitatea naţională.

Astfel, noi cetăţenii,  cu toţii vom trăi o schimbare profundă în relaţiile personale, în cele comunitare şi  în cele cu Statul.

Este foarte important să reorientăm manifestările individualiste şi derobarea răspunderii faţă de comunitate – oamenii trebuind să vină unii în întâmpinarea altora cu experienţele şi modelele cele mai bune, pentru realizarea interesului comun.

Pentru aceasta cetăţenii trebuie să beneficieze de predictibilitate legislativă, pentru a putea opta şi modela viitorul existenţei lor. Chiar dacă nu sunt pe placul multor cetăţeni politicienii, trebuie spus că numai prin intermediul lor se poate realiza schimbarea democratică.

PNŢCD promovează un nou tip de politician, cinstit, profesionist, care să respecte cetăţenii pe care-i reprezintă şi care să fie preocupat de cetăţean, de comunitate şi de ţară.

PNŢCD este de părere că este nevoie de o mai mare implicare a cetăţenilor în luarea deciziilor. Trebuie crescut rolul femeii în societate şi în politica locală şi centrală.

În materie electorală, PNŢCD că este necesară introducerea votului obligatoriu cu posibilitatea votării electronice sau prin corespondenţă însoţită de „votul alb” – adică un vot exprimat de cetăţean, dar prin care acesta respinge ofertele politice care îi sunt propuse de partidele politice.

Susţinem adoptarea sistemului de vot prin corespondenţă şi a votului electronic! PNŢCD apreciază că este necesară întocmirea registrului cu cetăţenii români din diaspora.    Considerăm că vârsta cu drept de votare, trebuie coborâtă la 16 ani.

Prin politica sa internă PNŢCD se angajează să protejeze şi să respecte pământul ţării, resursele ei naturale, patrimoniul naţional şi valorile naţionale.

PNŢCD susţine că, în conformitate cu rezultatele referendumului din anul 2009, Parlamentul României va trebui să aibă un număr maxim de 300 de parlamentari.

PNŢCD consideră că se impune modificarea Codului Penal, în sensul că trebuie incriminate ca infracţiuni: incestul, pedofilia, zoofilia şi vrăjitoria, comportamente pe care le considerăm ca fiind periculoase pentru societate şi în afara moralei creştine.

Credem că vrăjitoria NU este o profesie şi trebuie scoasă din Nomenclatorul meseriilor.

Partidul nostru va acţiona pentru eficientizarea legislaţiei civile şi penale care să permită confiscarea averilor dovedite ca fiind ilicite, dobândite prin acte de corupţie, fraudă sau evaziune fiscală.

 

3.Politicile sociale

 

Politicile sociale sunt şi rămân o provocare pentru noi – „dorim să oferim undiţă şi nu peşte” – adică îi sprijinim pe cei cu nevoi până îşi revin – după un plan clar şi bine determinat în timp, urmând ca, treptat,  persoana să devină autonomă economic, în cadrul societăţii.

Cuantumul ajutoarelor sociale trebuie limitat – o persoană care ar avea dreptul la mai multe tipuri de ajutoare, nu poate primi sume oricât de mari, dar nici nu pot să fie sub nivelul care să-i asigure un nivel demn şi pe măsura contribuţiilor sociale anterioare, pe care aceasta le-a efectuat.

Precizăm că încurajăm adopţia internă a copiilor instituţionalizaţi şi descurajăm adopţia internaţională. De asemenea, credem că tinerii instituţionalizaţi care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu au identificat o formulă stabilă pentru modul lor de viaţă, trebuie sprijiniţi să-şi întemeieze o familie şi o carieră.

Ne dorim să-i ajutăm pe cei în nevoi împotriva sărăciei, prin preluarea unor riscuri de viaţă pe care aceştia nu le pot suporta singuri.

Credem în promovarea ajutorului propriu – în sensul autoajutorării, împletind eficienţa economică cu umanitatea. Considerăm că cei care doresc să obţină ajutor social de la stat şi sunt în deplinătatea forţelor şi a facultăţilor mentale, trebuie să presteze munci în folosul comunităţii, în vederea unei viitoare integrări în societate.

Şomajul este nu numai o pierdere de venit ci şi o formă de izolare socială şi pierdere a perspectivelor – îndeosebi şomajul pe termen lung. Ne pronunţăm pentru promovarea de locuri de muncă cu respectarea obligaţiilor de asigurare socială în gospodării private. Avem nevoie de mai multe locuri de muncă cu normă redusă – vezi: regimul „after school” sau orele particulare de meditaţii, pentru elevi, sistem de integrare a tinerilor în procesul muncii care trebuie încurajat.

Susţinem ideea angajării şomerilor pe bază benevolă, în condiţiile continuării plăţii ajutorului de şomaj, acordându-se un supliment corespunzător pentru costuri suplimentare.

Susţinem ideea înfinţării serviciilor sociale susţinute din fonduri provenite din impozite iar acestea să fie acordate numai în raport cu veniturile şi condiţia umană. Considerăm că implicarea clerului bisericii în spitale şi acţiuni de caritate este de necesară şi benefică societăţii.

Vom asigura venituri, prin programe speciale, pentru eroi de război şi pentru cei care s-au evidenţiat riscându-şi viaţa pentru comunitate sau ţară şi au suferit prejudicii de sănătate sau au decedat în acţiune. Drepturile aceste se vor transmite şi pentru urmaşii direcţi.

Sistemul nostru de pensii se bazează pe solidaritatea între generaţii. Ţinem la corelarea pensiilor cu nivelul salariului minim pe economie. Bugetul asigurărilor sociale trebuie să fie distinct de cel general, pentru a putea fi corect gestionat, iar cetăţenii să nu fie prejudiciaţi.

 

III Monarhia constituţională – naţionalism luminat

 

PNŢCD este un partid care crede că monarhia constituţională este forma cea mai potrivită pentru conducerea şi reprezentarea statului român.

Monarhia constituţională, în viziunea PNŢCD, este singura care poate întări demnitatea cetăţenilor români în relaţie cu ceilalţi locuitori al planetei.

PNŢCD consideră, pe baza observaţiilor istorice, că monarhia constituţională este principalul garant al derulărilor unor programe economice, sociale, de politică internă şi externă, pe termen lung, prin strategii economice şi politice de lungă durată.

Din punct de vedere istoric, PNŢCD consideră că este necesară anularea oficială a actului abdicări MS Regele Mihai I-ul. Regele este unsul lui Dumnezeu, iar aceasta nu se poate discuta sau negocia.

PNŢCD susţine necesitatea unei dezbateri publice „Monarhie versus Republică”, argumentate ştiinţific, în mod corect din punct de vedere istoric şi politic, în vederea organizării unui referendum naţional care să pună în discuţie alegerea formei de guvernământ. Susţinem aceasta, deoarece observăm cu nemulţumire că, de 25 de ani poporului român i s-a refuzat dreptul de a se exprima în legătură cu forma de guvernământ pe care o consideră ca fiind nimerită pentru România.

În activitatea politică viitoare, PNŢCD va acţiona în direcţia modificării simbolurilor naţionale esenţiale. Concret, trebuie încoronată acvila din stema heraldică a României. Aceasta trebuie să se întâmple indiferent dacă monarhia constituţională va fi instalată sau nu, deoarece în limbaj heraldic, coroana acvilei semnifică suveranitatea naţională, în absenţa acesteia ( acvila fără coroană, în limbaj heraldic se numeşte „acvilă decapitată”) statul cu această stemă are calitate de dominion sau de colonie!!!

 

PNŢCD preţuieşte naţionalismul luminat. România trebuie să fie ţara tuturor cetăţenilor săi, în care aceştia să trăiască, să aibă copiii, să îmbătrânească fericiţi.

Ţara trebuie să-şi preţuiască minţile luminate, iar această intelighenţie românească, trebuie să se pună în serviciul ţării şi al poporului român, pentru aceasta trebuind să fie răsplătită atât material, cât şi moral, în funcţie de rezultatele obţinute.

Ţara noastră nu-şi mai poate permite să piardă valoarea şi inteligenţa românescă , indiferent de domeniul în care se manifestă, sub forma invenţiilor tehnice, a descoperirilor ştiinţifice, a creaţiei artistice, a performanţelor culturale. Inteligenţa românească trebuie să rămână în ţară, sau trebuie să fie încurajată să revină, astfel încât să putem să construim viitorul acestei ţări

România trebuie să preţuiască şi să demonstreze respect pentru intelectualii adevăraţi, pentru oamenii de cultură, pentru oamenii de ştiinţă, pentru artişti şi creatori de valoare intelectuală.

 

Comunicarea în cadrul societăţii trebuie să se realizeze corect, în conformitate cu normele deontologice specifice activităţii în media.

Mijloacele de comunicare în masă trebuie să transmită informaţii reale, verificate. Dezaprobăm dezinformările, acţiunile de manipulare a populaţiei prin mijloacele mass-media.

 

Mass-media trebuie să-şi asume libertatea ca răspundere iar pentru aceasta milităm pentru libertatea şi diversitatea mijloacelor de comunicare în masă.

Pentru o bună informare a cetăţenilor şi a controlului puterii de stat, acestea trebuie să-şi facă în mod etic cunoscută opinia – public, în ceea ce priveşte orientarea politică (stânga, centru sau dreapta).

În planul educaţional general, considerăm că este important să fie introduse discipline educaţionale care să ajute cetăţenii să se raporteze la mass-media şi să ştie să se raporteze la impulsurile pozitive.

Suntem împotriva prezentării din ce în ce mai lipsită de reţinere a violenţei, pornografiei ori a imaginilor nedemne – în special în cadrul emisiunilor pentru copii.

Solicităm un autocontrol benevol şi eficient în combaterea unor astfel de derapaje iar dreptul la replică trebuie extins.  

Pentru o bună comunicare cu membri de partid, cu simpatizanţii noştri , cu publicul larg, ne propunem să fim mai activi pe reţelele de socializare, să înfinţăm şi întreţinem pagini de prezentare tip WEB, să dezvoltăm o reţea de comunicare tip SKYPE şi să publicăm în format on-line şi tipărit revista PATRIA şi ziarul DREPTATEA care vor deveni oficios de partid.

Considerăm că se impune sancţionarea (chiar desfiinţarea) institutelor de sondare a opiniei publice, care intenţionat, sau prin lipsă de profesionalism, depăşesc marja de eroare, în estimările pe care le exprimă public, de mai mult de două ori, în activitatea lor.

 

IV Politici economice şi fiscale corecte, stabile şi predictibile pentru intreprinzători, salariaţi, ţărani, funcţionari publici, şi pentru profesiunile liberale.  Parteneriat public – privat bazat pe morala creştină şi principiul “win-win”;

 

Ne dorim realizarea unui inventar al bunurilor statului.

PNŢCD va lupta împotriva evaziunii fiscale, împotriva oricărei infracţiuni economice, va acţiona în mod constant pentru asigurarea unui mediu fiscal corect. Taxele şi impozitele percepute de stat nu trebuie să slăbească puterea de iniţiativă privată şi nici performanţa salariaţilor.

Chiar dacă ne dorim reindustrializarea ţării considerăm că I.M.M. – urile sunt osatura principală a economiei româneşti iar investitorii din cadrul acestor firme, rămân aici împreună cu investiţiile pe care le fac. Repunerea unor principii ale economiei de piaţă ecologice şi sociale pe noi baze reprezintă viitorul clasei mijlocii.

IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei din România. Pentru aceasta este vital să prospere şi să funcţioneze bine.

Antreprenorul este acel cetăţean al României care este bine informat şi are opinii economice, proprii, clare şi bine conturate – în general de dreapta, şi în conformitate cu credinţele şi ţelurile lui. Antreprenorii sunt bazinul principal din care se formează clasa de mijloc a României. Aceştia au mijloace şi resurse mai bogate faţă de media cetăţenilor din ţara noastră şi pot polariza uşor idei şi intreprinderi pe care le dezvoltă prin specificul activităţii.

Antreprenorul se bazează pe mai multe resurse, valori, principi, reguli şi credinţe cum ar fi:

 • Libera iniţiativă, care este motorul principal al activităţii lui
 • Curaj, angajament şi putere de muncă
 • Scopul activităţi economice este plusvaloarea şi producerea de profit
 • Mijloacelede muncă se bazeaza pe investiţii, resurse umane bine pregătite, productivitate, eficienţa muncii, control atent şi continuu asupra companiei şi viziune economică.
 • Antreprenorul are nevoie cu preponderenţă de: Mediu economic favorabil, Predictibilitate economică, Reguli concurenţiale corecte şi respectate, de politici antitrust şi de o concurenţă loaială, prin respectarea legii care reglementează aspectele economice şi a regulilor economiei de piaţă şi de Sprijin guvernamental prin programe de dezvoltare a IMM-urilor mai ales prin acces la finanţare cu fonduri europene şi guvernamentale. Acestea trebuie să fie corect direcţionate şi eficient implementate prin diferitele ministere şi agenţii Guvernamentale.
 • Pact Social funcţional între partenerii sociali: Guvern, Sindicate şi Patronate.
 • PPP – Parteneriat Public Privat care să dezvolte vehicule economice de anvergură pentru o dezvoltare economică rapidă şi profitabilă pentru actorii care îl compun. Acest tip de parteneriat poate dezvolta companii naţionale mari cu aplicaţii în special în infrastructură şi domenii economice care necesită o gestiune în zona macroeconomică.
 • Parcuri industriale pentru IMM-uri – în special pentru scoaterea sediilor de firmă din centrul oraşelor şi mutarea lor în afara acestora – astfel eliminându-se aglomerările auto, poluatoare din zona centrală şi se redau aceste zone turismului.

PNŢCD doreşte să mutăm accentul de pe ajutoarele de stat acordate companiilor străine către companiile cu capital românesc. Considerăm că dezvoltarea capitalului autohton nu se poate face favorizând capitalul stăin ci dimpotrivă, prin politici, tarifare şi netarifare, taxând capitalurile speculative străine şi favorizând capitalul autohton – deoarece plusvaloarea şi profitul este creat în ţara noastră şi de către români.

 • Regândirea poverii fiscale astfel încât să fie taxat doar profitul excedentar şi nu mijloacele de trai şi de muncă. Pentru o protecţie socială adevărată, activă şi eficientă, nu trebuie să taxăm excesiv venitul care stă la baza vieţii familiei şi companiei. Până la nivelul de subzistenţă taxarea trebuie să fie moderată şi chiar modică, pe cât posibil, iar de la acest nivel în sus se pot impune impozite mai mari, diferenţiate, calculate după nevoile de finanţare ale Statului urmând ca ele să fie transparent cheltuite de acesta, prin Bugetul de Stat. De asemenea nu trebuie taxat profitul reinvestit în mijloace de producţie, deoarece acest tip de investiţii vor genera în viitor acele profituri mari care să fie taxate precum şi locuri de muncă suplimentare.
 • Proiect de ţară care să prevadă un Program de devzoltare economică pe termen lung. În acest sens credem că trebuiesc identificate domenii de dezvoltare economică strategice cum ar fi: agricultura, turismul, tehnologia informaţiei, resursele naturale şi altele pentru care trebuiesc făcute investiţii masive şi acordate facilităţi economice şi fiscale pentru dezvoltarea accelerată a acestora , în special. Aceste domenii strategice trebuie să producă valoare adăugată mare şi locuri de muncă bine plătite pentru ca în viitor România, prin cetăţenii ei, să se capitalizeze, iar aceştia să fie mulţumiţi de viaţa din ţara lor.

Avem încredere în capacităţile creatoare ale cetăţenilor români, de a se dezvolta în libertate şi răspundere. Ştim că omul îşi poate folosi abuziv capacităţile şi poate produce neţinând seama de aspectele sociale şi ecologice, de aceea statul trebuie să stabilească reguli clare pentru toţi cei implicaţi. Concurenţa promovează spiritul de performanţă şi slujeşte binelui general, dacă este efectuată în mod corect – aceasta trebuie garantată şi păzită de fapte de corupţie şi evaziune. Adecvarea pieţii la performanţă nu este identică cu dreptatea socială, de aceea dorim o combinaţie între ordinea de piaţă cu ordinea serviciilor sociale.

Remunerarea decentă a muncii cinstite, respectul pentru muncă şi identificarea celor mai bune metode şi măsuri, pentru ca cei plecaţi din ţară – în căutarea unui loc de muncă, să se poată reîntoarce. Considerăm că datorită acestui fenomen de „exilare” economică foarte multe familii sunt dezbinate.

Parteneriatul dintre sindicate şi asociaţiile patronale funcţionale sunt un element foarte important în asigurarea păcii sociale. Aceştia împreună cu guvernul poartă răspunderea în ceea ce priveşte ocuparea totală a forţei de muncă, stabilitatea monedei naţionale şi a creşterii economice. Protejarea eficientă a salariaţilor, participarea la luarea unor decizii şi chiar la patrimoniu, alături de egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, reprezintă elementele de bază a ordinii sociale.

Participarea la decizii şi acţiune comună a salariaţilor din intreprinderi este pentru noi o bază de neînlocuit a ordinii noastre economice şi sociale.

Zilele de duminică şi cele de sărbătoare trebuie să rămână în principiu libere. Nu suntem de acord cu recunoaşterea şi introducerea în nomenclatorul de meserii a aşa numitelor profesii de: vrăjitoare, prostituată sau cămătar – deoarece astfel pe cale de consecinţă ar trebui întemeiate şcoli cu astfel de profesori, inspectori şcolari care să supravegheze procesul de educaţie, fapt pe care îl considerăm ca fiind inacceptabil!

Ne pronunţăm pentru revizuirea şi aplicarea legii unice de salarizare – aceasta fiind o modalitate de restaurare a scării valorifice în societatea românească.

Respingem doar o asigurare socială, generală, a cetăţenilor de către stat, deoarece aceasta contravine principiului propiei întreţineri anticipate, cetăţenii fiind astfel, în mod inacceptabil, dependenţi de deciziile statului. Baza de calcul pentru contribuţiile la asigurările sociale trebuie să rămână venitul obţinut din muncă.

Noi PNŢCD, dorim să folosim mecanismele de impozitare ale economiei, pentru a ajunge la relaţii ocrotitoare pentru natură şi mediu.

Bazele ordinii ecologice sunt principiul prevenţiei şi a vinovatului care plăteşte pentru dauna pricinuită mediului. Dorim să creăm programe care să sprijine utilizarea unor energii neconvenţionale – verzi, în vederea asigurării independenţei energetice a fiecărei familii sau companii în maxim cinsprezece ani de la demararea programului – pentru toţi cetăţenii români şi diminuării emisiilor de noxe.

În domeniul politicilor de control financiar şi fiscal, PNŢCD are capacitatea de a  promova măsuri legislative, administrative şi organizatorice de limitare consistentă a evaziunii fiscale în Romînia. Aceasta se va realiza prin  implementarea unui sistem informatic specializat, decicat acestei activităţi, fapt care va fi posibil pe fondul restructurării Ministerului de Finanţe. Menţionăm, în mod expres, că acest sistem este validat ştiinţific şi există elaborat în faza de lucrare ştiinţifică recunoscută oficial.

Ca ţară cu suficiente resurse naturale şi copii mai mereu prezenţi pe podiumurile saloanelor de inventică ori a diferitelor olimpiade, ne bazăm pe capacitatea de inovare, pentru a realiza produse performante şi de calitate superioară. Exporturile care au un aport semnificativ în PIB-ul ţării, se pot dinamiza doar urmând această cale.

PNŢCD susţine dezvoltarea căilor de transport, cu referire deosebită la construcţia de autostrăzi, refacerea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare, precum şi creşterea normelor tehnice de descărcare în porturile dunărene şi în zona lor de hinterland.

 

Instituţiile publice trebuie să fie profesionalizate pentru a deveni eficiente şi respectate – limitând la maxim 5% din populaţie numărul angajaţilor susţinuţi din Bugetul Statului.

Odată cu implementarea noii forme de oraganizare a statului pe regiuni, ne dorim o descentralizare reală, cu competenţe asumate local şi autofinanţare regională.

Integrarea europeană accelerată trebuie să fie bazată pe infrastructura finalizată aceasta având un rol determinant în dezvoltarea ţării. Modernizarea şi extinderea reţelei de autostrăzi alături de punerea unui accent şi mai mare pe transportul de mărfuri, pe calea ferată – diminuând cât mai mult posibil transportul auto de gabarit mare pe şosele. Dorim să încurajăm transportul în comun pe distanţă mică – cu mijloace de transport compatibile cu mediul înconjurător.

Tehnologia informaţiei are o importanţă strategică deosebită pentru noi, fiind considerată o altă direcţie prioritară de dezvoltare a ţării. Cercetarea de vârf în domeniul I.T. şi crearea unor reţele de de date rapide şi performante sunt o investiţie obligatorie pentru zona noastră de infrastructură şi dezvoltare economică – respectiv de mărire a P.I.B.

Un spaţiu de locuit adecvat – achiziţionate cu preţ subvenţionat sau cu chirii real adaptate, în special pentru proaspeţii absolvenţi căsătoriţi, este o formă de fixare a mâinii de lucru calificate şi sprijinire a tinerelor familii.

Ne pronunţăm pentru introducerea unui prag minim de şcolarizare în cazul celor care conduc instituţiile publice, respectiv: studii universitare pentru primari, preşedinţi de consiliu judeţean şi cel puţin bacalaureat pentru consilierii locali.

Dorim ca şeful poliţiei locale să fie aleşi de cetăţeni, iar şi consilierii locali – din orase şi municipii, să fie aleşi de către bresle – prin votul cetăţenilor, liber ales de-a adera la o anume breaslă.

 

 1. Politici de mediu

Întreaga analiza, sinteza, strategie şi programare în domeniul mediului pune la baza conceptul de dezvoltare sustenabilă, aşa cum a fost acesta dezvoltat în Uniunea Europeană şi aplicarea principiilor acestui concept în manieră creativă.

Beneficiind de un capital natural generos, tradiţional conservat prin aplicarea esenţei moralei creştine, România noastră, a creştin-democraţilor va trebui să repare în termen scurt rănile provocate în ultimul secol, fie de o dezvoltare industrială periculoasă pentru mediu, fie de exploatarea lacomă a resurselor naturale.

Politica PNŢCD în domeniul mediului va folosi pilonii de bază ai dezvoltării sustenabile, respectiv principiul co-evoluţiei în dimensiune economică, socială, ecologică şi principiul echilibrului între dreptate, echitate şi capitalul natural.

Ne propunem să stimulăm educaţia şi cercetarea în domenii cheie privind evaluarea permanentă a capitalului natural, a rezervelor acestuia pentru dezvoltare şi a modului de tratare a acestuia, în funcţie de etapă. Grupuri de specialişti şi asociaţii care asigură educaţia si cercetarea ştiinţifică, vor fi cu precădere sprijinite în activitatea lor. Vom promova cu precădere parteneriatul public privat în acest sens, având în vedere echilibrul necesar între capitalul natural public şi cel privat.

Structurile de  aplicare a politicilor de mediu şi institutiile de bază vor fi reformate. Cei mai buni specialisti vor fi încadraţi în agenţii regionale de mediu, care vor avea şi rol de iniţiativă legislativă şi avizare/certificare, simultan cu realizarea programului de regionalizare.

Asociaţiile de dezvoltare intecomunitară vor fi instituţiile principale de acţiune, cărora PNŢCD le va da cea mai mare atenţie, începând cu reformarea şi capitalizarea lor, astfel încât să poată desfaşura şi conduce activităţi majore, inclusiv prin absorbţia de capital.

Ne dorim ca Ministerul Economiei, Comerţului şi cel al Mediului vor fi reunite într-un singur Minister, Ministerul economiei, dezvoltării sociale şi al Mediului. O comisie interministerială reunind specialişti din acest nou minister şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării va asigura unitatea şi coerenţa politicilor de dezvoltare sustenabilă.

În activitatea de planificare a dezvoltării, în cele organizatorică şi de control, se vor aplica principiuile de bază ale protejării capitalului natural (poluatorul plateşte, acţiunea preventivă, precauţia, protecţia ridicata, integrarea, proximitatea)

Politica PNŢCD are în vedere o reevaluare a legislaţiei de mediu şi, pe lângă asigurarea unei armonizari integrale cu legislaţia europeană, elaborarea unor legi şi proceduri noi privind educaţia, analiza şi proiectarea produselor noi, vrem o reevaluare a produselor existente pe baza Analizei Ciclului de Viaţă al Produselor (coerenţa energetică din punctul de vedere al monitorizarii, analizei şi acţiunii, etc.)

PNŢCD va prelua anumite programe existente, tip Rabla şi va lansa programe noi, concentrând importante investiţii publice în următoarele domenii prioritare :

 

 • a)Restaurarea zonelor degradate şi a bazinelor hidrologice pentru folosirea de către generaţiile viitoare

Suntem pentru restabilirea de peisaje frumoase, cum ar fi regiunea Munţilor Apuseni, Delta Dunării, Coastele Mării Negre, bazinele râurilor (Jiu, Argeş, Siret, Valea Jiului, etc.) Vom realiza, prin sistemul de reglementări şi avizări, o implicare majoră, activă a companiilor petroliere, energetice, de transport, de prelucrare a metalelor şi a celor chimice, de exploatare a lemnului şi a altor resurse, a tuturor marilor  manufacturi în restabilirea zonelor naturale.

PNŢCD va conlucra  cu toate comunităţile locale pentru conservarea pământurilor noastre aflate în proprietate publică, pentru preluarea tuturor acelor terenuri care se degradează şi pe care proprietarii lor nu le întreţin. Vom extinde investițiile pentru conservarea şi restaurarea pădurilor, paşunilor şi lacurilor. Ne vom asigura că parcurile naţionale sunt protejate şi vom dezvolta oportunităţile de vizitare civilizată şi instructivă a comorilor naturale ale ţării.

Integritatea sănătoasă a apelor ţării va fi extrem de atent monitorizată şi  evaluată. Pe lângă programele publice proprii, PNŢCD sprijină  orice iniţiativă care este luată pentru refacerea râurilor, a litoralului şi mării, a lacurilor, a tuturor zonelor hidrografice, în general.

Conservarea ecosistemelor va fi susţinută prin deschiderea în ritm crescut de parcuri de vânătoare, zone de pescuit şi agrement.

 

 1. b) Apărarea şi protejarea patrimoniului de vânătoare şi pescuit stă în atenţia PNŢCD. Vom proteja proteja terenurile folosite de vânători şi pescari, vom deschide şi dezvolta mii de hectare publice pentru vânătoare şi pescuit. Vom conserva şi restaura habitatele pentru conservarea florei şi faunei sălbatice. Vom iniţia şi dezvolta ample programe de voluntariat, vom asigura stimulente care vizează proprietarii de terenuri private.

 

 1. c) Apărarea şi onorarea patrimoniului tradiţional al satului românesc.

Ţărăniştii sunt strânşi legaţi de mediul rural, de satul românesc. Vom cultiva dragostea faţă de această comoară păstrată de veacuri. Vom asigura condiţiile ca satul românesc să fie cât mai bine şi confortabil locuibil. Vom reconsidera arhitectura satului, în sensul promovării acelei arhitecturi care pun la loc de cinste tradiţiile naţionale şi care conservă atmosfera patriarhală de linişte şi relaxare. Prin turismul rural, vom sprijini proprietarii privaţi cu infrastructură şi servicii medicale adecvate.

 

 1. d) Dezvoltare sustenabilă. Economie, societate şi mediu sănătos. Eliminarea alegerii între o economie sănătoasă şi un mediu sănătos.

 

Ne angajăm să facem aerul nostru mai curat, apa mai pură, să reducem amprenta de carbon (şi de alte gaze cu efect de seră) şi să reducem la limita minimă zgomotul din marile aşezări urbane.  Copiii se vor putea juca sănătoşi şi în siguranţă, familiile noastre se vor bucura de un turism autentic şi civilizat, sportivii noştri vor inspira un aer oxigenat şi curat.

În plan extern, vom dezvolta o colaborare strânsă cu vecinii noştri, cu toţi partenerii, pentru a proteja mediul global, atât pentru această generație cât şi pentru generaţiile viitoare.

Respingem alegerea tradiţională falsă a obiceiurilor şi tradiţiilor altor culturi care intră în coliziune cu a noastră.

Dezvoltarea de energii alternative coerente, al căror impact să fie complet analizat, preventiv şi precaut, va fi o constantă a PNŢCD. Un mediu mai curat înseamnă o economie mai puternică, o viaţă mai bună, o societate evoluată !

 

 1. e) Vrem să transformăm munca noastră în progres.

Noi vom acorda politicile de creditare şi cele fiscale pentru a construi comunităţi mai locuibile, mai moderne, bine dotate cu infrastructură, educaţie, recreere, turism şi asistenţă medicală. Nu poate exista turism rural de calitate în sate care nu au şcoli, asistenţă medicală, infrastructură şi un mediu natural îngrijit şi conservat !

Statul se va preocupa pentru obţinerea în proprietate publică de terenuri, pe care le va pregăti pentru a deveni păduri, locuri de recreere, spaţii în care să traiască flora şi fauna salbatică.

În ceea ce priveşte stimulentele economice de piaţă pentru protecţia mediului, preferăm ideea de-a folosi toate şansele de cooperare înainte de-a fi impuse reglementări statale. Totuşi, în viitor vom avea nevoie de indicatori-limită, vom introduce elemente de reglementare ecologică în dreptul fiscal, taxe ecologice coroborate cu posibilităţi de compensare ori regulamente de certificare şi răspundere juridică. Astfel, urmărim calea către preţuri reale la produsele ecologice şi întărim iniţiativa individuală pentru protecţia mediului.

Suntem împotriva exploatării nejudicioase a resurselor naturale şi a risipei de energie ori înstrăinarea acestora. Suntem categoric împotriva exportului de materii prime şi favorabile celui de produse finite. Vrem să folosim descoperirile ştiinţifice cu răspundere etică.

 

 1. Politica de asigurare a securităţii alimentare a României

 

Politica agrară, forestieră, alimentară, viticultura, horticultura şi pescuitul  sunt factori importanţi ai economiei – având nevoie de un suport economic prioritar, fiind considerat de noi ca unul dintre principalele motoare de dezvoltare alături de cultură şi turism. Ele sunt şi parte a tradiţiei culturale în zona rurală. Vrem o agricultură performantă care să aibă în prim plan ferma ţărănească familială.

            Obiectivul transversal al politicilor agricole şi de dezvoltare rurală constă în schimbarea paradigmei agroalimentare a României, de la o politică  a securităţii alimentare la o politică  a suveranităţii alimentare.

 

Paradigma trebuie să răspundă următoarelor provocări până în 2020:

– Schimbările climatice şi impactul acestora asupra rezervelor de apă în fermele agricole;

– Suveranitatea alimentară, siguranţa şi calitatea alimentelor zdruncinată de incidentele apărute pe lanţurile alimentare lungi;

– Exodul rural şi necesitatea menţinerii unui ţesut social echilibrat în mediul rural;

– Aşteptările consumatorilor faţă de alimentaţie şi necesitatea organizării unei economii locale printr-o agricultură de proximitate;

– Prezervarea biodiversităţii, agrobiodiversităţii şi utilizarea energiilor regenerabile în fermele agricole;

– Necesitatea remunerării serviciilor publice furnizate societăţii de către agricultori;

 

Modelele de agricultura susţinute de către politicile publice în funcţie de forma de relief sunt:

– În zonele de câmpie modelul dominant de fermă (din punct de vedere social, ecologic şi economic) ce va fi susţinut de către politicile agricole va fi modelul fermei societate comercială;

– În zonele de colinare şi montane modelul dominant de fermă (din punct de vedere social, ecologic şi economic) ce va fi susţinut de către politicile agricole va fi modelul fermei familiale comerciale;

 

Obiectivele producţiei agroalimentare

 1. a) Dezvoltare teritorială durabilă

– Asigurarea potentialului de export prin poziţionarea zonelor de câmpie, prioritar către producerea de cereale şi oleoproteaginoase procesate respectuoase de mediu;

– Asigurarea suveranităţii alimentare prin poziţionarea zonelor de montane şi colinare, către producerea de produse agroalimentare procesate de calitate (ecologice; tradiţionale; locale; montane; etice);

 

 1. b) Dezvoltare orizontala durabilă – ferma familiala

Obiectiv politic şi economic: Poziţionarea fermei familiale comerciale ca şi nucleu socio/economic/ecologic de bază în asigurarea durabilă a suveranitatăţi alimentare a României cu produse de calitate;

Obiectiv tehnic: Transformarea fermei familiale de subzistenţă în fermă familială comercială durabilă

Ferma industrială

Obiectiv politic şi economic: Poziţionarea unităţilor agoindustriale ca şi furnizor de materii agricole procesate finite pe piaţa internaţională;

Obiectiv tehnic: Restructurarea unităţilor agroindustriale în ferme agricole performante economic, social şi ecologic (reducerea amprentei ecologice; reducerea amprentei sociale; reducerea amprentei asupra sănătăţii);

 

 1. c) Dezvoltare economică, socială şi ecologică durabilă:

– atenuarea efectelor schimbărilor climatice printr-o gestiune echilibrată a resurselor naturale (sol; apă; aer; biodiversitate şi agrobiodiveritate) prin intermediul practicilor benefice pentru mediu şi climă, ce vizează restabilirea echilibrului ecologic în spaţiul rural;

– remunerarea de către societate a bunurilor şi serviciilor publice (alimentare; sociale; ecologice) create preponderent de către ferma familială;

– dezvoltare rurală teritorial echilibrată prin atragerea populaţiei tinere migrate la oraş sau emigrate în străinătate şi restabilirea echilibrului economic, social şi ecologic al satului românesc;

– Întoarcerea într-o poziţie firească a piramidei răsturnate a vârstei agricultorilor printr-un program subtematic “tineri agricultori” în cadrul noului PNDR;

 

Obiectivele productiei  agro-energetice

– Sectorul agroalimentar poate coexista alături de sectorul de producţie agroenergetică atâta timp cât nu este pusă în pericol suveranitatea alimentară a României şi valorile naturale si culturale (biodiversitatea, bunurile şi serviciile publice ecologice, peisajul cultural etc.;

– Sectoarele agroenergetice de producţie de agrocarburanţi, alcool sau energie (cu excepţia producţiei pentru asigurarea nevoilor din fermă) nu vor putea fi sprijinite de către politicile agricole.

 

Obiectivele productiei  agro-energetice

 1. Sectorul agroalimentar poate coexista alaturi de sectorul de producţie de biogaz din transformarea de dejecţii animale, deşeuri agroindustriale sau deşeuri menajere urbane şi rurale;
 2. Sectorul agroalimentar poate coexista alături de sectorul de producţie de biogaz din transformarea biomasei agricole cultivate atâta timp cât nu se pune în pericol economic sectorul alimentar (presiune asupra preţului de achiziţie materie primă);
 3. Sectorul agroalimentar poate coexista cu sectorul producerii de agrocarburanţi cu respectarea pricipiului de bază enunţat mai sus;
 4. Sectorul agroalimentar poate coexista cu sectorul biotehnologiilor în zona de câmpie (cu excepţia zonelor protejate; zonelor de agromediu; suprafeţelor supuse măsurii de înverzire) cu condiţia acceptării de către populaţia acestei zone
 5. Sectorul agroalimentar poate coexista cu sectorul de producţie de biomasă silvică şi energetică cultivată (plantaţii energetice) pe terenuri impropii agriculturii ( degradate, poluate etc..);
 6. Sectorul agroalimentar poate coexista alături de sectorul de producţie de energie fotovoltaică şi eoliană atâta timp cât nu se scot din circuitul agricol suprafeţe de teren şi nu este afectat sectorul de creştere de animale prin deposedarea de resursele de apă de suprafaţă (Ex. în zona montană datorită investiţiilor fotovoltaice se afectează ireversibil fermele de capre; fermele de bovine; fermele de equine; investiţiile hidro afectează sectorul animal montan cu predilecţie);
 7. Sectorul agroalimentar nu poate coexista cu sectorul producerii de energie fosilă (ex. gaze de şist) pe terenuri agricole, pentru a răspunde provocărilor legate de schimbările climatice şi de gestiunea apei potabile şi de irigaţii;

j.Sectorul agroalimentar poate coexista alături de sectorul de producţie de agromateriale de construcţii furnizându-i ca şi materie primă subprodusele rezultate atâta timp cât se respectă principiile din preambul;

 1. Sectorul agroalimentar poate coexista alături de sectorul de producţie de bioproduse şi bioenergie, biocombustibili, furnizându-i ca şi materie primă subprodusele rezultate atâta timp cât se respectă principiile din preambul;

 

Pentru reuşita strategiei de alimentare sănătoase a cetăţenilor ţării, intreprinzătorii din domeniu trebuie sprijiniţi pentru a face faţă concurenţei din domeniu. Construirea unor pieţe de gross care să aibă şi sarcina de colectare a produselor ţărăneşti – pe lângă igienizarea lor şi sortarea pe nivele de calitate, poate conduce la stârpirea mafiei pieţelor, respectiv la reducerea preţurilor pentru consumatori şi o mai bună finanţare a producătorilor locali.

O politică de încurajare a consumului produselor locale, asigură continuitate şi prosperitate comunităţii. De foarte multe ori aceste produse fiind mai sănătoase decât cele din import.

Poliţia animalelor trebuie să devină aceea instituţie care are cu adevărat determinarea de-a proteje fiinţele dragi omului: pisici, câini etc. Îmbunătăţirea prevenţiei înmulţirii necontrolate a câinilor şi pisicilor fără stăpân, trebuie coroborată cu dezvoltarea unor centre de preluare, tratare, îngrijire şi plasament specializate.

 

VII. Promovarea intereselor naţionale şi pragmatism în politica externă

 

În domeniul politicii externe, atutidinea PNŢCD trebuie să pornească de la clarificarea noţiunii de interes naţional. Poporul român trăieşte pe aceste pământuri de mii de ani, îşi are rădăcinile în marele neam al dacilor şi trebuie să rămână şi să trăiască, în demnitate, multă vreme de aici înainte.

România trebuie să se integreze în structurile europene ale UE şi să devină o voce clară, distinctă, care să fie respectată şi preţuită. Trebuie să preţuim, să ocrortim valorile naţionale, pe care să le impunem pe scena mondială, astfel valorizându-le la adevărata lor valoare.

România trebuie să se integreze activ în NATO, astfel încât să dobândească preţuire şi respect din partea aliaţilor militari, sporind securitatea frontierelor ţării.

Ţara noastră are nevoie de o armată eficientă, instruită la cele mai înalte standarde militare, suficientă, finanţată judicios, iar militarii români trebuie salarizaţi la nivelul militarilor din armatele aliate cu noi.

Militarii români trebuie să beneficieze de protecţie socială deosebită, iar familiile lor de asemenea, astfel încât singura lor preocupare trebuie să fie creşterea performanţelor lor profesionale şi creşterea puterii lor de luptă, în slujba neamului şi a ţării.

PNŢCD doreşte o armată puternică şi, înţelegând şi dimensiunea educaţională a acesteia, susţine încurajarea tinerilor să efectueze serviciul militar în regim de voluntariat

Serviciile secrete trebuie să vegheze la securitatea ţării, pe teritoriul ei şi în străinătate, să obţină informaţii care ulterior să fie utilizate în luarea celor mai bune decizii pentru ţară. Serviciile de informaţii de astăzi ale României nu mai sunt comparabile cu vechea poliţie politică a Securităţii, dar trebuie vegheat ca niciodată asemenea sisteme represive să nu mai poată apărea.

Serviciile secrete româneşti trebuie să funcţioneze într-un cadru democratic, în interesul naţiunii, trebuind să fie verificate, corect şi eficient, printr-un control parlamentar.

Politica externă a României trebuie să fie una demnă, orientată spre pragmatism, interesul naţional trebuind să fie prioritar.

În fiecare măsură, în fiecare decizie de politică externă întrebarea care trebuie formulată prioritar trebuie să fie: „Ce câştigă ţara în urma luării acestei decizii?”

Întreaga politică externă a ţării trebuie pusă în slujba intereselor naţionale, pe termenele: scurt, mediu şi lung.Diplomaţia românească trebuie să depună eforturi pentru creşterea prestigiului ţării în lume, iar ca obiective imediate, acestea trebuie orientate către atragerea de investiţii directe în ţară din străinătate.

 

Credem cu tărie în toate afirmaţiile pe care le-am făcut.Acesta este crezul nostru politic, continuând politca înaintaşilor noştri, pe care astfel dovedim că îi preţuim şi îi cinstim.

Ţărăniştii nu mint şi sunt capabili, oricând, să negocieze orice, mai puţin principiile pe care le preţuiesc: Democraţia desăvârşită, Morala creştină, Patriotismul luminat şi Dreptatea socială.

 

Aşa afirmăm şi aşa vom acţiona! Aşa să ne ajute Dumnezeu!